Çocuk idrarının değdiği yeri temizleme ile ilgili hadisleri nasıl anlamalıyız?

Tarih: 17.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Oğlan çocuğunun idrarının değdiği yere su serpme ve kız çocuğunun idrarının değdiği yeri ise yıkama” ile ilgili hadisleri nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili rivayetler sahihdir. Birden çok olayla ilgili olarak rivayet edilmiştir. Bu nedenle rivayetler arasında bazı ifade farkları bulunsa da yaklaşık aynı anlamı içermektedir.(1)

Rasulüllah (s.a.v.)’in bu uygulamaları karşısında İmam Şafiî su serpmeyi, Hanefiler ve Malikiler de yıkamayı tercih etmişlerdir. Ama çocuğun idrarının pis oluşu ittifak konusudur; aralarında görüş birliği vardır.(2)

Âlimlerimiz, bu konuda gelen hadisleri şöyle cevaplamıştır:

Bu hadislerde geçen “su serpme” ya da “su dökme” ile kastedilen; idrarın değdiği yeri hafifçe yıkamadır; çünkü oğlan çocuğunun idrarı, elbiseye yapışma ve tutma bakımından kız çocuğunun idrarına oranla daha azdır. İşte bundan dolayıdır ki Resulullah (s.a.v), oğlan çocuğunun değil de kız çocuğunun idrarının fazlaca yıkanmasını emretmiştir.

Ya da bu hadislerde geçen “su serpme” ile kastedilen; bir yere su akıtmaktır; çünkü oğlan çocuğunun idrarı, çıkış yerinin darlığından dolayı aktığı yerde ancak bir yerde kalır. Kız çocuğunun idrarı ise, çıkış yerinin genişliğinden dolayı aktığı yerde etrafa dağılır. İşte Resulullah (s.a.v), idrarın, dağınık yerde meydana gelmesi sebebiyle, kız çocuğunun idrarının, suyla yıkanmasını emretmiştir.

Ayrıca sadece su serpmekle ilgili rivayetler, suyun az olduğu yerlerde böyle bir ruhsatın verilmiş olacağını ifade edebilir.

Dipnotlar:

1. Değişik rivayetler için bk. Buhârî, Vüdu 59; Müslim, Taharet 101, 104; Nesâî, Taharet 188; Tirmizî, Taharet 54; İbn Mâce, Taharet 77 (524); Dârimî, Vüdu 63; Muvatta, Taharet 110; Müsned, 4/356, 464; Ebu Dâvud, Taharet 135 (377); Hâkim, Müstedrek, 1/166, 4/348.
2. Nevevî, Şerhu Sahih-i Müslim ilgili hadisin şerhi; Muhammed Nûr Süveyd, Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi, Uysal Kitabevi: 79-80.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun