“Allah bir ümmete rahmet dilediği zaman, peygamberini ümmetten önce alır.” anlamındaki hadisi açıklar mısınız?

Tarih: 05.10.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin tam tercümesi şöyledir:

“Muhakkak ki Allah, kullarından bir ümmete rahmet etmeyi dilerse, o ümmetten evvel peygamberinin ruhunu kabzeder de onu o ümmet için bir FERAT (şefaatçi) ve bir SELEF (önden gönderilen hazırlık / dümdar) yapar. Şayet bir ümmetin helakini dilerse onu peygamberi sağ iken azâp eder. Ve peygamberin gözünün önünde onu helak eder. Ümmeti onu yalanlayıp emrine isyan ettikleri için, onları helak etmekle peygamberini de memnun eder.” (Müslim, Fezail,8/h. No: 2288).

Bazı alimlere göre bu hadisin senedinde inkıta / kopukluk vardır. İmam Nevevi’ye göre ise, inkıta değil, meçhullük vardır, yani ravilerden biri bilinmiyor.(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi). Bu ifadeler hadisin kuvvetini düşüren şeylerdir.

Kaynaklarda konuyu açıklayan bir bilgiye rastlayamadık. Bununla beraber, hadiste kullanılan ifadelerden şunları anlamak mümkündür:

a. Hadiste, bir peygamberin ölümü yanında ümmetin durumu da açıklanmaktadır. Yani, peygamberin ölümü ile ümmetlerin ölümü arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. İslam ümmeti dışında diğer ümmetlerden isyan edenlerin helak olması bir sünnetullah olarak cereyan etmiştir. Buna göre, bir peygamber ümmetinden önce ölürse, peygambere karşı fiilî isyan ortadan kaldırılacağı için, helak olmaları da artık söz konusu olmayabilir. Bu açıdan peygamberin önceden ölmesi bir rahmettir.

b. Bir peygamberin ölmesi, sağ olan ümmetin fertleri için en büyük bir musibettir. Sevabın büyüklüğü musibetin büyüklüğüne paralel olarak artacağına göre, bir peygamberin ölümünden hasıl olan sevap ümmetin fertleri için bir musibetten kazanılan sevapların en büyüğüdür.

c. Bir peygamberin önceden ölmesi, ümmet için ahirete bir şefaatçinin ve yerlerini hazırlayan bir yetkilinin gitmesi manasına gelir. Bu ifadede, özellikle Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in vefatına bir işaret ve ümmetinin buna sabretmeleri için bir müjdeyi barındıran bir teselli söz konusudur.

d. Ümmetlerin peygamberlerinden önce -toplu halde- ölmeleri, onların bir azap ve gazap ile helak olmaları anlamına gelir. Bu da mevcut İslam ümmeti için ayrı bir müjde ve Hz. Peygamber (asm)'in vefatından sonra tamamen ve toptan helak olmayacaklarına bir işaret sayılabilir.

“Resulüm! Sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz; eğer onlar istiğfar ederlerse, Allah bu takdirde de onlara azab etmez.” (Enfal, 8/33)

mealindeki ayette de böyle bir garanti sözü vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun