Zilletin Müslümana haram olduğuna dair hadis var mıdır?

Tarih: 20.03.2014 - 11:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ayrıca, kuvvetli Müslümanın zayıf Müslümandan daha hayırlı olduğu bir hadiste belirtilmekte midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Huzeyfe anlatıyor: “Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

‘Bir müminin kendini/nefsini zillete düşürmesi yakışmaz.’ İnsanlar: ‘Kişi nefsini / kendini nasıl zillete düşürür?’ diye sorduklarında da ‘Kişi güç yetirmeyecek belalara kendini hedef yaparak (zillete düşürür)’ diye buyurdu.” (bk. Tirmizi, Fiten, 67)

Şarihler bu hadisi açıklarken,  “yakışmaz” diye tercüme ettiğimiz “la yenbeği” kelimesini burada “caiz olmaz” anlamında olduğunu; müminin katlanamayacağı sıkıntılara kendini maruz bırakmasının caiz olmadığını belirtmişlerdir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezî, 6/438)

Alimlerin “bir mümin, kendisine büyük bir sıkıntının dokunacağını bildiği bir yerde marufu emir veya münkeri nehyetmesinin caiz olmadığını” söylemeleri buna bir örnek olabilir. (bk. İbn Hacer, 13/53)

Keza, dünyevi bir menfaat veya bir makam-mevki elde etmek için karşı tarafa boyun bükmesi de bu konuya bir örnek teşkil edebilir.

Bu hadiste, insanların onurlu kişiliklerine vurgu yapılmış, sevap kazanmak niyetiyle de olsa, kişinin -altından kalkamayacağı, altında ezileceği, dolayısıyla kendini küçük düşürecek- belalara, imtihanlara hedef yapmamaları istenmiştir.

Somut bir misal olarak Mecnun el-Muhibb’i örnek verilebilir. İmam Gazalî anlatıyor: Bir gün bu zata içinde bulunduğu halet-i ruhiyeye uygun olarak “Ya Rab! Beni nasıl istersen öyle dene! Göreceksin ki ben her hâlükârda seni severim.” demiş, daha sonra dayanması güç bazı hastalıklara duçar olmuştur. Yolda yürürken kendisine taş atan çocuklara; “Ne olur, taş atmayın, iyileşmesi için bu yalancı amcanıza dua edin.” diyormuş. Bununla “Her halükârda seni severim, yani her şeyine tahammül ederim.” sözüne atıfta bulunmak istemiştir.

- Kuvvetli mümin hadisi ise şöyledir:

Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır ve Allah’a daha sevimlidir. Onların her birinde hayır vardır. (Öyleyse) Sana yararı olan şeyler için düşkünlük / çaba göster, Allah’tan yardım iste, acizlik gösterme!” (İbn Mace, Mukaddime, 79)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun