Zayıf kurban pay sahiplerini taşıyamaz mı?

Tarih: 23.02.2022 - 09:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kestiğimiz kurbanın besili olması gerekir yoksa sırat köprüsünde pay sahiplerini taşıyamaz, diyorlar doğru mu bu acaba?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dünya daru’l-hikmettir, ahiret ise daru’l-kudrettir. Ahiret âlemlerinin işleri dünyaya benzemez, o âleme uygun olarak yeniden yaratılacaktır.

Örneğin, bir gram ağırlığı bile olmayan bir çam tohumunu toprak altına attığımızda nasıl bir çam ağacı olduğunu herkes bilir.

İşte bu dünyada toprak altına atılan bir tohumu bu kadar geliştiren, güçlendiren ve bereketlendiren kudret, Allah için yapılan bir amel, bir tohum kadar da olsa, ahiret âlemlerinde birer ağaç gibi yaratılacaktır.

Buna göre, Allah için kesilen bir kurbanın, ahiret âlemlerinde nasıl bir binek olacağını hayal bile edemeyiz.

Bu sebeple zayıf, cılız bir kurban da olsa, Allah’ın inayetiyle en ağır kilolu kimseleri de köprüden taşıyabilir.

Bununla beraber, fıkıh kitaplarında belli kusurları olan cılız hayvanların kurban edilmesi uygun değildir. Nitekim bir rivayete göre Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:  

“Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez. (Ebu Davud, Dahaya 5; İbn Mace, Edahi 8)

Ayrıca, ahiretin işleri tıpatıp dünya işlerine benzemeyebilir. Bu sebeple, kurban ile ilgili hadislerde zikredilen “kurbanın köprüde bineklik yapması” bir mecaz ifade olabilir.

Nitekim Bediüzzaman Said Nursi bu konuda şunları söylemiştir: 

"Amele göre, takva kuvvetine göre, o uzun yolu mütefavit derecede katederler. Bir kısım ehl-i takva, berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kateder. Kur'an-ı Azîmüşşan, şu hakikate iki ayetiyle işaret eder." (bk. Sözler, Dördüncü Söz).

Görüldüğü üzere, bu ifadede kurbanların sahibine "Burak gibi bir bineklik" vazifesi yapacakları ifade edilirken, “gibi” kelimesinin kullanılması çok önemlidir. Yani, kurbanların faydaları, “Burak” gibi bir netice verecektir; yoksa ille de “Burak” olacak şeklinde düşünmek isabetli olmayabilir.

Sıratı geçmekte, diğer salih ameller gibi, kurbanın da elbette büyük bir ehemmiyeti vardır. Bunların tümünden hasıl olan manevi dereceye göre insanlar sıratı geçip cennete gideceklerdir.

Buna göre, kurbanları etli ve kemikli halleriyle sıratta insanları cennete götürecek birer binek olarak görmek yerine, mahiyetini bilemeyeceğimiz “Burak” adındaki bineği, bütün ibadetlerin sevaplarından ortaya çıkan ilahi bir ihsan ve hususi bir binek olarak değerlendirmek daha doğru olur. Zira bir insanın ömrü boyunca yüzlerce kurban kestiğini düşündüğümüzde, bunların hepsinin o kimseye bineklik edeceğini düşünmek doğru olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun