Zalimlere neden azap gelmiyor?

Tarih: 23.06.2022 - 16:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Hud 83. ayet. Şu anda neden azap gelmiyor. Haşa zalimler varken.
- Bir de Allah onları sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak onları, gözlerin dehşetten fırlayacak gibi olduğu bir güne erteliyor. (İbrahîm, 14/42) ayeti ile çelişme olmaz mı Haşa.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

(Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bu / bunlar zalimlerden uzak değildir.” (Hud, 11/82-83)

Müfessir Razi’nin ilk tercihi, ayette zikredilen “zalimler”den maksat, Mekke müşrikleridir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Bunu şöyle izah etmek mümkündür:

Daha öncekilerin başına yağdırılan taşlar Mekke zalimlerinden de uzak değildir. Yakında onların da başına gelir. Bu gaybi haber Bedir savaşında tahakkuk etmiştir. Hz. Peygamber (asm) tarafından onlara atılan çakıl taşları hepsinin gözlerine girmiş ve hezimete uğramalarını sağlamıştır.

Bu mucizevi yönünü nazara veren Allah “Senin attığın (taşları) sen atmadın, gerçekte Allah attı.” (Enfal, 8/17) mealindeki ayette bu gaybi habere işaret etmiştir.

Ayrıca, ayetteki “zalimler”den maksadın, Kureyş zalimleri, Arap zalimleri, bu ümmetin zalimleri, bütün zalimler olduğu da bildirilmiştir. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki, bu ayetten -kesin olarak- “her zalimin başına hemen belanın geleceğini” düşünmek isabetli değildir.

Bununla beraber, “zalimlerden uzak değildir” ifadesinden şunu da anlamak mümkündür:

Her suçun bir karşılığı vardır. Beşeri hukukta olduğu gibi, ilahi hukukta da öyledir. Ayette “her suçun bir cezasının olduğuna” işaret edilmiş olabilir. Uzak olmamak, hemen yapışmak manasına gelmez. Yani şayet ceza verilirse bu zor bir iş değildir, hemen ilahi kudret onu gerçekleştirebilir. Böylece her suçun, her zulmün karşılığı olan bir cezanın var olduğu -affedilmediği takdirde- bu cezanın devreye girebileceği vurgulanarak sert bir uyarı ve bir tehdit ifadesi de olabilir.

Bununla beraber, “bu / bunlar zalimlerden uzak değildir” mealindeki ifadedeki “hiye= bu, o, / bunlar, onlar” zamiri taşlara, yani cezaya raci olabildiği gibi, bundan önce söz konusu edilen Lut Kavmine de raci olabilir.

Buna göre, ayetteki hitap “Ey Zalim Mekke müşrikleri! Daha önce peygamberlerine karşı çıktıklarından ötürü helak edilen Lut Kavminin bulunduğu kasabalar sizden uzak değildir.” şeklinde olabilir.

Nitekim “Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların / Lut kavminin (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?” (Saffat, 37/137-138) mealindeki ayette de buna yakın bir ifade söz konusudur. (bk. Meraği, Hud, 82-83. ayetlerin tefsiri).

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.” (İbrahim, 14/42)

mealindeki ayette ise, bu dünyada ceza görmeyen bazı zalimlerin hiç ceza görmeyecekleri anlamına gelmediğine, öbür tarafta mahkeme-i kübrada hesap verip cezalandırılacaklarına, Allah’ın bu kişileri ihmal etmeyip sadece imhal ettiğine yani mühlet verdiğine dikkat çekilmiştir.

Onun için hedefleri farklı olan bu iki ayet arasında bir çelişki söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun