Yiyeceği hazır ve sağlıklı kişi, bütün dünyanın nimetleri ona verilmiş gibidir, hadisini açıklar mısınız?

Yiyeceği hazır ve sağlıklı kişi, bütün dünyanın nimetleri ona verilmiş gibidir, hadisini açıklar mısınız?
Tarih: 18.11.2018 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadisi şerifte, "Bir kimse sabah uyandığında yiyeceği hazır ve kendisi sağlıklı ise, bütün dünyanın nimetleri ona verilmiş gibidir." buyuruluyor.
- Bu büyük bir şükür etme sorumluluğu gerektiriyor sanırım.
- Bu sorumluluğu nasıl yerine getirebiliriz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin meali şöyledir:

(Ey müminler!) Sizden kim vücutça sağlıklı; kendisi, ailesi ve malı emniyet içinde olup, yanında gününün yetecek kadarcık rızkı bulunursa, bütün dünya ona verilmiş gibidir." (Tirmizî, Zühd,  21; İbn Mace, Zühd, 9)

Hadiste geçen "sirb" nefis demektir. Bir görüşe göre, topluluk demektir. Bu takdirde maksat, kişinin ailesi ve ev halkıdır.

Ayrıca hayvan sürüsüne ve özellikle deve topluluğuna da "sirb" denir. En kıy­metli mallardan sayılmaları itibariyle, her çeşit diğer mallar da bu “sirb” manasına dahildir.

Bu manalara göre, hadiste geçen "sirb" kelimesiyle, can ve mal emniyeti içinde bulunmak kastedilmiş olur.

O halde dünya saadetini ve onun menfaatini kazanmak için şu hususlara sahip olmak lâzımdır:

1. Can ve Mal Emniyeti:

Ailesiyle ve sevdikleriyle can emniyeti içinde ve güvende olmak, malının yağma edilmesinden korkmamak, hırsızın tecavüzünden emin bulunmak ve eşkıya ve zorbaların tasallut endişesini duymamak, maddî ve manevî huzurun temelidir.

Can ve mal güvenliği her şeyin başında gelir. Bir cemiyette bu güvenlik kurulamazsa, anarşi hüküm sürer, hak ve adalet mefhumları yok olur. Zorbalar ve zalimler zayıfları ezer. İnsan hakları çiğnenerek bir nevi esaret hayatı baş gösterir. Onun için can ve mal emniyeti çok büyük önem taşır ve dünya nizamının kurulması ve huzurla sükunun temini için bu emniyeti sağlamak şarttır.

2. Vücut Sağlığı:

İnsanın iki mühim vazifesi vardır ki, bunlardan biri hem kendi nafakasını, hem de bakmaya mecbur olduğu kimselerin na­fakasını temin etmek. Diğeri de Allah'a ibadet etmek ve onun emirlerine uygun olarak cemiyet içinde, ailede ve ferdî hayatta hareket etmek.

Bütün bu vazifeler ve işler vücut sağlığına bağlıdır. Sıhhat olmadan hiçbir iş yapılamaz ve başarı sağlanamaz. Bu bakımdan sıhhatin önemi de temel varlıklardandır.

3. Günlük Yiyeceğin Hazır Bulunması:

Her günü günlerden bir gün kabul ederek, yaşanılan günde insanın yeteri kadar yiyeceğe ve geçime sa­hip bulunması, yaşantı halinde ihtiyacının olmaması demektir. Yarın için çalışma ve kazanma imkanı var, Allah sağlık verdikten sonra yaşanılan günde olduğu gibi, gelecek günlerde de kazanılabilir, diye tevekkül en ra­hat yaşayışın husulüne sebeptir.

İşte bu üç maddede belirtilen hususlara sahip bulunan kişi ve toplumlar, dünyanın menfaatlerine kavuşmuş olurlar.

Özetle:

- Beden sağlığı büyük bir nimettir.

- Düşman şerrinden ve korkusundan emin olmak, güvenlik için­de yaşamak büyük bir nimettir.

- Günlük nafakaya sahip olmak büyük bir nimettir.

- Bu üç nimete sahip olan bir kimse, bütün dün­ya kendisine verilmiş gibidir. Kendisini böyle görmeli, nimetlere şükretmeli, ahiret mutluluğuna erişmeye çalışmalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun