Yeryüzündeki en eski Kur'an nüshaları nerededir? Kesin tarihi bilinen eski nüshalar var mıdır?

Tarih: 15.08.2013 - 02:10 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bildiğimiz kadarıyla bugün yeryüzünde en eski Kur’an nüshalarından biri Taşnkent’te Beylerberi camiinde inşa edilen bir hücrede mahfuzudur. Bunun Hz. Osman Mushafı olduğunu söyleyenler de vardır. Ancak Rusya Müslüman alimlerinden Şihabuddin Mercanî (1815-1889), bu nüsha üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda, bunun Hz. Osman nüshası olmadığı kanaatine varmıştır (bk. Dr. Osman Keskioğlu, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ankara, 1989; s.137-138).

İstanbul’da Türk ve İslam Eserleri Müzesinde şu tarihi mushaflar bulunmaktadır:

a) 457 numarada Hz. Osman’ın imzasını taşıyan ve hicri 30 senesinde yazıldığına işaret eden Mushaf.

b) 557 Numarada Hz. Ali’nin imzasını taşıyan nüsha.

c) 458 numarada Hz. Ali’nin yazdığına işaret edilen bir nüsha.

Mısır’da da Hz. Osman zamanında yazılan mushaflardan biri bulunmakta olduğu, önce Fustat’ta bulunan bu nüshanın daha sonra oradan Sultan Gavri Camiine, ordan da Hz. Hüseyin camiine nakledildiği bilgisi vardır (bk. a.g.e, s.136) Bu hususta geniş bilgi için zikredilen kaynağa bakılabilir.

Özetlersek, bilimsel olarak kesin yazılış tarihi tespit edilen ve üzerinde ittifak edilen herhangi bir Mushaf nüshası yoktur veya biz bilemiyoruz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kur'an'ın aslı yakıldı mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun