Yerin yedi tabakasında yaşayan canlılarla ilgili bilgi doğru mu?

Tarih: 10.03.2022 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yerin 7 tabakası (hakkında) bir sitede bazı bilgiler var, bununla ilgili hadis var mı?
Bilgiler şöyle anlatılıyor:
1. TABAKA: Adı DİMKA’dır. Berşem adında yaratıklar vardır. Onlara da hesap ve ceza vardır.
2. TABAKA: Adı CELCE’dir. Burada Tamas’lar vardır. Bunlar birbirlerini yerler.
3. TABAKA: Adı ARKA’dır. Burada büyük akrepler vardır. Bu akrepler katır büyüklüğünde ve mızrak şeklinde kuyrukları vardır. Kabes adında bir kavim vardır. Yiyecekleri toprak, içecekleri çiğ taneleridir.
4. TABAKA: Adı HARBA’dır. Burada dağ büyüklüğünde zehirli ejderhalar vardır. Bu tabakada Cülham’lar vardır. Cülhamların gözleri ve ayakları yoktur. Uçarlar.
5. TABAKA: Adı MELESEL’dir. Burada mıhtat’lar vardır. Onlar da birbirlerini yerler.
6. TABAKA: Adı SİCCİN’dir. Burada Kutafe’ler vardır. Cehennem ehlinin amel defterleri buradadır. Kutafeler kuş şeklindedir. Elleri insan eli, kulakları sığır kulağı, ayakları koyun ayağı biçimindedir. Yeme ve içmeleri yoktur.
7. TABAKA: Adı UCBA’dır. Burada Cusum’lar vardır. Cusumlar siyah renkte, kısa boyludurlar. El ve ayakları pençe şeklindedir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yerin yedi tabaka olduğu, meallerini verdiğimiz şu ayet-i kerime ve hadis-i şeriften anlaşılabilir:

“Allah odur ki, yedi (tabaka) gökleri ve yerden de onların bir mislini yarattı.” (Talak, 65/12)

“Kim yerden / topraktan bir karış kadar zulmederse, yerlerin ta yedi tabakasının derinliklerinden (kökünden) koparılıp boynuna geçirilir.” (bk. Buhari, Mezalim 13, Bedül-halk 2; Müslim, Müsakat 139-142)

- Ancak sorudaki şekliyle yerin yedi tabakasının isimlerine rastlayamadık. Bu isimler eski eserlerin bazısında geçmiş olabilir.

Son zamanlardaki araştırmalar, modern fen bilimlerinin de desteğiyle yine yerin katlarını yedi olarak kabul etmekle birlikte, Türkçede olduğu gibi Arapçada da farklı kelimelerle anlatılmıştır.

Buna göre şu anda kabul gören yerin yedi tabakasının isimleri -hariçten dahile / dıştan içe doğru- şöyle sıralanabilir:

1) el-Kışra (Yerkabuğu): 40 km kalınlığındadır.

2) el-Ğilafu’s-sahrî (Litosfer): Kalınlığı 40-400 km arasında değişmektedir.

3) Nitaku’d-dağti el-Aradî (Zemin basınç aralığı): Kalınlığı 400-650 km arasında değişmektedir.

4) el-Vişahu’l-ala (Üst manto): Kalınlığı 650-2.700 km arasında değişmektedir.

5) el-Vişahu’l-edna (Minimum manto): Yaklaşık 2.700-2.900 km kalınlığındadır.

6) en-Nuvatu’l-Hariciye (Dış çekirdek): Kalınlığı 2.900-5.150 km arasında değişmektedir.

7) en-Nuvatu’d-dahiliye (İç çekirdek): Kalınlığı 5.150-6.378 km arasında değişmektedir. (bk. Sahifetu’l-Haliç / اليوبيل الذهبي للخليج (Körfezin Altın Jübilesi).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun