Yeniden dirilişte herkes kaçışırken bebekler ve çocuklar ne yapacak?

Tarih: 26.12.2016 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kabirlerden dirilme anında herkes kaçışırken bebekler ve çocuklar ne yapacak?
- Cennette çocuklar çocuk olarak kaldıklarına göre haşir anında da çocuk olarak dirilecekse bunun hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanların hepsi kabirlerinden çıkıp mahşer meydanına doğru yürür. Ancak cennetliklerin yolculuğu ile cehennemlikleri yolculuğu çok farklıdır. Cezalandırılmak üzere cehenneme sürüklenenlerle, mükâfatlandırılmak üzere cennete davet edilenlerin konumu elbette bir olmaz. Belki cennet ve cehennem kadar farklıdır.

“O gün takva sahiplerini şerefli bir heyet halinde Rahman'ın huzurunda toplarız. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreriz.” (Meryem, 19/85-86)

mealindeki ayetlerde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Dini intisapları ne olursa olsun çocuklar, -alimlerin büyük çoğunluğuna göre- cennetliktir. Allah’ın sonsuz rahmeti, hiçbir günahı olmayan bu masumların yolda sıkıntı çekmelerine elbette izin vermez.

- Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri de konumuza farklı bir bakış açısını ışıklandırmaktadır:

“Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur: Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehl-i cennet, lütf-u İlahî ile berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, cennete giderler. Fakat ehl-i cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile?"

"İşte hatıra gelen şudur: Nasıl ki meselâ Amerika'da, bütün milletler umumî bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de: Bahr-i muhit-i kâinatta, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahata alışan Küre-i Arz; ahalisini alır, gider mahşer meydanına boşaltır. Hem her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i Arz'da bulunan cehennem ateşinin hadîsçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık ikiyüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadîsin rivayatına göre, dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini cehenneme döker; sonra emr-i İlahî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder; âhiret âleminden bir menzil olur.” (bk. Mektubat, s. 17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun