Allah, denizdeki canlıları ve uzaylıları nasıl diriltecek?

Tarih: 27.09.2022 - 16:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah, hayvanları kıyamet gününde diriltecektir. Ama Allah denizdeki canlıları ve uzaylıları nasıl diriltecek?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Onları yok iken var eden Allah'a, ikinci kez nasıl diriltecek denilir mi?

Nitekim bir ayette Allah şöyle buyurur:

O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Rum, 30/37)

Allah için elbette zorluk ya da kolaylık söz konusu değildir. Buradaki ifade, insan mantığına göre bir şeyi yoktan ortaya çıkarmanın, onu tekrarlamaktan daha zor oluşunu yansıtmaktadır.

Bu ayet ifade ediyor ki, size göre ikinci defa yapmak ilk defa yapmaktan daha kolaydır. Çünkü bir şeyi ilk defa yapan zorlanır, tekrar yapınca kolay gelir. Yani bu ifade insanların kısa akıllarının anlaması içindir. Çünkü Cenab-ı Hak için ilk defa yapmak da ikinci defa yapmak da icat etmek de yok etmek de birdir. Onun eşi, benzeri yoktur.

Şu halde Allah, dilerse onları hiçbir vasıta olmadan da toplar, diriltir ve haşir meydanına getirir.

Ayrıca, uzaylılar denilen varlıklar, cinler veya meleklerdir, maddi bedenleri olmayan ruhani varlıklardır, toplanmaları için bir vasıtaya ihtiyaç yoktur.

Dünyanın üzerinde ve içinde olanlara gelince:

Kıyamet koptuktan sonra, dünyamız, içindekileri ve dışındakileri haşir meydanına dökecektir.

Bediüzzaman Hazretleri “Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi, ehl-i cennet, lütf-u İlahi ile berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, cennete giderler. Fakat ehl-i cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile?” şeklindeki benzer bir soruya şöyle cevap verir:

"...Nasıl ki, mesela Amerika’da, bütün milletler umumî bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider."

"Öyle de bahr-i muhît-i kainatta, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan küre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır."

"Hem, her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık iki yüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadisin rivayatına göre dünyada ve berzahta Büyük Cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini (bk. Buhârî, Bedü’l-Halk, 10) cehenneme döker; sonra emr-i İlahî ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder, ahiret âleminden bir menzil olur." (bk. Mektubat, Üçüncü Mektup)

Demek ki, haşir meydanına gidecekleri götüren gemi ve binek, şu içinde yaşadığımız dünyadır. Gemiler nasıl denizlerin içinde yüzüyorsa, dünya da mahşer okyanusunun etrafını gemi gibi yüzerek dolaşıyor.

Bediüzzaman Hazretleri dünyanın hem kendi hem de Güneş etrafında hızla dönmesini ve bir hedefe doğru ilerleyerek gitmesini, mahşer meydanının etrafını çizmek şeklinde tarif ediyor. Yani dünya ilk yaratılışından bu yana büyük ve geniş mahşer meydanını çizerek ilerliyor.

Kendi ekseni etrafında saatte 1670 km. hızla, Güneş etrafında ise saatte 108 bin km. hızla dönen dünyamız, elbette bir gün gelecek, sakinleri olan insanları son durak olan cennet ya da cehenneme boşaltacaktır.

Tabiri caiz ise, dünya öyle bir yolcu gemisi ki, cennet ehlini de cehennem ehlini de gideceği yere götürüyor.

Diğer yandan, dünya sadece içindeki insan, hayvan ve diğer canlıları haşir meydanına boşaltmakla kalmayacak, merkezindeki mağma denilen ve küçük cehennem olarak tasvir edilen ateş kütlesini de cehenneme boşaltacaktır.

Özetle, bir nevi yük gemisi gibi hareket eden içinde yaşadığımız şu dünya, her yükü eninde sonunda adresine yani haşir meydanına teslim edecektir; cehennemlikler ağırlıklarıyla haşir meydanının altında bulunan cehenneme dökülür, cennetlikler de cennete uçarlar. Dünyanın kendisi de Allah’ın emriyle daha güzel ve baki bir hale getirilir, ahiret aleminden bir menzil olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Öldükten sonra toplanacağımız haşir meydanı nerededir? (Video)

Öldükten sonra yeniden diriliş nasıl olacaktır ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun