Yedi kat yerden her birinin arasında 500 ya da 700 sene olduğu doğru mu?

Tarih: 02.11.2015 - 11:41 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda öyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Kaynaklarda, İbn Mesud’un şöyle dediği bildirilmiştir:

“Allah yedi yerküresini yaratmıştır. Her birisinin kalınlığı 500 yıl, her bir kat arası da 500 yıldır.” (Taberi, Bakara:12. ayetin tefsiri)

Ancak Fahruddin Razi, muhakkik alimlerin bu bilgiye itibar etmediklerini bildirmiştir. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Eğer, bu rivayet doğru ise, bunun bir manası, bu dünyanın ve bu dünya içindeki alemlerin ve yer katmanlarının, misal alemindeki yansımaları olabilir. Nitekim bazı evliyalar keşiflerinde bu tür alemlerden söz etmişler ve ifritlere, cinlere ait binler senelik mesafeler olduğunu söylemişlerdir.

Alem-i misal şu gördüğümüz alemle iç içe olan ve her şeyin görüntülerinin bulunduğu bir alemdir. Kalp gözü açık olan veliler gördükleri keşifleri o alemden yapmaktadırlar.

Her şeyin görüntüsü oraya aksederken farklı büyüklüklerde aksedebilmektedir. Bu yönüyle, ifritlerin aleminden haber veren bazı ehl-i keşif evliyalar, aslında onların dünyada yaşadıkları mekanların alem-i misale akseden görüntülerini görerek haber vermektedirler. O görüntüler ise aslından çok çok büyük görünmektedir. Mesela, dünyadaki asıl mekanları bir ada kadar bir yer ise, misal aleminde büyük bir kıta gibi görünebilmektedir.

Demek ki, yer küremizi bir çamın çekirdeği hükmünde kabul etsek, misal aleminde ondan yansıyan, akseden, temessül ve meydana gelen misalî ağacı, o çekirdeğe göre koca bir çam ağacı kadar olacaktır.

İşte gerek İbn Abbas’ın olduğu söylenen söz gerekse kalp gözü açık olanların gördükleri binler senelik alemler, yer küresinin bu dünyadaki halleri değil, misal alemine akseden pek çok geniş alemlerdir. Yoksa bu dünyamızdaki alemler değildir.

Nasıl küçük bir aynada büyük bir saray ile büyük bir bahçenin yansıması olur. Bir küçük aynada, saray bahçesiyle beraber akseder ve o aynanın içine girer. Aynen bunun gibi, bu maddi dünyanın bir senelik bir alemi, misal aleminde binler sene genişliğinde alemler olarak yansımaktadır. (bk. Nursi, Mektubat, On Sekizinci Mektup)

İlave bilgi için tıklayınız:

Yer ve gök kaç katmandan oluşuyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun