Yazılıp üzerinde taşındığında korunulacağına inanılan yedi ayet hangileridir?

Tarih: 08.11.2014 - 09:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbni Abbas (ra)'ın söylediği iddia edilen ve yazılıp üzerinde taşındığında korunulacağına inanılan yedi ayet hangileridir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ali’den rivayet edilen söz konusu yedi ayet şunlardır:

Tevbe, 9/51; Enam, 6/17; Hud, 11/6, 56; Ankebut, 29/60; Fatır, 35/2; Zümer, 39/38.

- Bu konuyla ilgili rivayetin sahih bir kaynağına rastlayamadık.

- Ancak Büyük Cevşen / Hizbü'l-Hakaik içerisinde yer alan Şah-ı Nakşibendi’nin “Evrad-ı Bahaiye / Evrad-ı Kudsiye”si içinde bulunması ayrıca önem arz etmektedir. Bu evradın sondan 4. sayfasında bu ayetler olduğu gibi geçmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun