Yay ve ok ile avcılık caiz midir?

Tarih: 27.08.2017 - 00:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hayvanların ölürken boğazlanmasının doğru olduğunu duydum, uzak mesafeden ok ile av yapılması dinimizce caiz midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yay ve ok bir av aletidir, bununla avlanmak caizdir.

İslam’da boğazlama (tezkiye) ihtiyarî ve ıztırarî olmak üzere ikiye ayrılır.

İhtiyarî boğazlama, evcil bir hayvanı usulüne (dinî kaidelere) uygun bir şekilde kesmektir.

Iztırarî boğazlama ise, evcil olmayan bir hayvanı ateşsiz veya ateşli bir silâhla ya da av köpeği, şahin ve doğan gibi eğitilmiş hayvanlar vasıtasıyla avlayıp öldürmektir.

İhtiyarî boğazlamanın mümkün olmadığı yerlerde ıztırarî boğazlamaya başvurulur. Nitekim kaçmış bir evcil hayvan yakalanamıyorsa veya kuyu ve benzeri bir yere düşmüş de kesmek için çıkarma imkânı bulunamıyorsa av aleti ile vurulabilir.

Av hayvanları eti yenenler ve yenmeyenler olmak üzere ikiye ayrılır.

Birincisi etini yemek, ikincisi post, kürk veya bazı organlarından faydalanmak yahut zararlarından korunmak için avlanır.

Bunun dışında zevk ve eğlence için yapılan av mekruh sayılmıştır.

Kara avında av etinin helâl olup yenebilmesi için avcıyla, av aletiyle (silâh, eğitilmiş av hayvanı) ve avla ilgili belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekir; deniz avında ise bu şartlar aranmaz.

Av aletiyle ilgili şartlar:

Av ya ok, mızrak, bıçak, av tüfeği gibi yaralayıcı ve öldürücü bir aletle veya köpek, atmaca, şahin, doğan gibi bu iş için eğitilmiş hayvanlarla yapılır. Kur’ân-ı Kerîm’de eğitilmiş hayvanların yakaladıklarının yenebileceği belirtilmiştir. (bk. Mâide, 5/4)

İbn Abbas’a göre buradaki hayvanlardan maksat av için eğitilmiş köpekler, çita ve benzeri hayvanlarla avcı kuşlardır. Hadislerde de avcı hayvanların yakaladıkları avın belirli şartlarda yenebileceği belirtilmiştir. (bk. Buhârî, Zebâih, 2, 7, 10; Müslim, Sayd, 1, 2, 3)

Avlanan hayvan av aletiyle ölmüşse, kesilmesine gerek yoktur, kesilmeden yenilir.

Ancak, avcının ava ölmeden önce yetişmesi durumunda, usulüne uygun olarak onu keser.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun