"Yaratanların en güzeli" ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 13.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela Kur'an baştan başa tevhidi ispat etmesi ve anlatması bir delildir ki, bu gibi ifadeler bizim anladığımız gibi başka Halıklar ve yaratıcıları kast etmiyor. Başka manalar ifade etmek içindir. Bunlardan bir kaçını görelim:

a. Ahsen-ül Halıkin demek, halikiyet mertebelerinin en üstündedir. Yani halıkiyetin kendi içerisinde çok mertebeleri vardır. Nasıl ki, diğer sıfatlarının mertebeleri vardır. Burada Cenab-ı Hak bize “Halıkiyet ve yaratıcılığın hangi mertebesini düşünebilseniz düşünün, Allah o mertebeden de ahsendir, büyüktür.” diye hatırlatıyor.

b. Halıkiyetin kendi içerisinde mertebeleri olduğu gibi, bu ifadenin izahı, mahluklar yani yaratılanlar açısından da düşünülebilir. Şöyle ki: her mahluk mutlak bir güzellikte yaratılmıştır. İşte her mahluk ve her mahlukun her bir aza ve eczası en mükemmel yaratılmıştır. İşte bu gibi ifadeler “(Allah) her şeyi, her şeye layık bir tarzda, en güzel bir mertebede halk eder bir Halık'tır.” hakikatını insana bildiriyor.

c. Ayrıca bazen gafil insanlar nazarında, insan ve diğer sebep olarak çalıştırılan mahlukat yaratıcı diye vasıflandırılabilir. Veya Allah’ın onların elleriyle gönderdiği nimetleri, gaflet sonucunda Allah’tan değil onlardan bilebilir. İşte bu gibi ifadeler gafil olan insanlara bir ders vermektedir. Yani insanlara şöyle bir hakikat haykırmaktadır: "Ey gafil insanlar, sebepler adidir. Bu harika nimetleri verecek güç ve kudrete malik değillerdir. Öyleyse hakiki kudret sahibi olan Allah’a yönelin. Çünkü, O daha güzel bir Halık'tır. Daha büyüktür."

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah Kur'an'da, "Ahsenü'l-Hâlikîn = Yaratanların en güzeli" demektedir. Sanki başka yaratan yaratıcılar varmış da onların arasından bu işi en güzel yapan ALLAH'mış gibi bir mana çıkıyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun