"Allah bir kavmi değiştirmez, onlar kendi nefislerindeki hâli değiştirmedikçe." (Ra'd, 13/11) ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 13.04.2011 - 00:32 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Bir millet nefislerini (kendini) bozmadıkça, Allah onların durumunu değiştirmez." (Ra'd, 13/11)

Allah Teâlâ bir kavme, bir topluma ihsan ettiği nimeti durup dururken değiştirecek değildir. Ta onlar kendilerindekini değiştirinceye kadar. Yani onlar o nimete erdikleri zaman, kendilerinde o nimete sebep ve vesile olan fıtri misakı, ahlâk ve güzel amelleri, kendileri bozup değiştirinceye kadar, huylarını değiştirinceye kadar Allah'ın o nimeti değiştirmesi, Allah'ın âdetlerinden değildir.

İnsanlar, Allah'ın hoşnut olmadığı bir şekilde değişirler, öz değerlerine ya­bancılaşırlar, ellerindeki nimetin şükrünü yerine getirmez, onu gerektiği yerde, ge­rektiği gibi kullanmazlar, şımarırlar, nimetlerin Allah'ın lütfü ile ilişkisini unutur, kerameti kendilerine mal ederler; güç, servet, ilim, iktidar gibi ilâhî nimetleri zu­lüm için kullanırlar... İşte böyle değişen ve bozulan insanların elinden nimet, onu veren Allah tarafından alınır ve yerine zıddı (felâket, mahrumiyet, sıkıntı) verilir. (Kur’an Yolu, II/551).

Bozulma suretindeki değişim kişisel olabileceği gibi toplumsal da olabilir. Toplumun bozulmasının neticesinde gelecek felaket ve mahrumiyetler, sıkıntılar daha büyük olur.

Bediüzzaman Hazretleri Birinci Harb-i Umumî'den dolayı Müslümanlara gelen musibetin nedeni sorulduğunda şu cevabı vermiştir:

 “Mukaddemesi üç mühim erkan-ı İslamiyedeki ihmalimizdir: salat/namaz, savm/oruç, zekat. Zîra, yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için Halık Teala bizden istedi; tenbellik ettik. Beş sene, yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevî namaz kıldırdı. Hem, senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi; nefsimize acıdık. Keffareten, beş sene oruç tutturdu. “On’dan, ya “kırk”tan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekat istedi; buhl ettik, zulmettik; O da bizden müterakim zekatı aldı." (Sunuhat, s.314)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Rad suresi 11. ayete göre, Allah bir kimse veya bir topluluk hakkında kötülük diler mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun