Mekke’deki kum fırtınası ve çekirge istilası neyin alametidir?

Mekke’deki kum fırtınası ve çekirge istilası neyin alametidir?
Tarih: 11.02.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mekke’deki kum fırtınası ve çekirge böceklerinin istila etmesi neyin alametidir, neye yorumlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç noktaya işaret ederek cevaplamak istiyoruz:

a. Bu tür musibetler, meydana geldiği yerin diğer yerlerden daha kötü olduğunu göstermez.

Nasıl ki küçük kabahatleri işleyenlerin, nahiyelerde cezaları verilir. Büyük kabahatleri de büyük mahkemelere gönderilir. Öyle de müminlerin ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süratle verilir. Ehl-i dalaletin cinayetleri, o kadar büyüktür ki, kısacık dünya hayatına cezaları sığışmadığından, adaletin gereği olarak ebedi alemde en büyük mahkemeye havale edildiği için, çoğunlukla burada cezaya çarpılmıyorlar. (bk. Nursi, Lem'alar, 48)

b. Bediüzzaman’ın açıklamalarından da anlaşıldığı üzere, musibetler prensip olarak bir veya birkaç suçun sonucudur. 

“Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik; şahit olarak Allah yeter.” (Nisa, 4/78-79)

mealindeki ayette de bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Buna göre, Mekke’deki kum fırtınası ve çekirge afetinin de herhalde bilmediğimiz bir manevi gerekçesi vardır. Bu gerekçeye tahmin yürüterek kesin bir hüküm verilemez. Kuvvetli ihtimalle, bu afetlerin de insan kaynaklı bir gerekçesi vardır. İlk etapta bazı isimler akla gelebilir, fakat bu da bir tahminden öteye geçemez. 

Geçenlerde Antalya’da meydana gelen felaketin faturasını kesin olarak birilerine kesmek doğru olmadığı gibi, bu da ilmen öyledir.  

c. Burada şöyle bir sual akla gelebilir: Bazı şahısların hatalarından oradaki bütün insanların cezalandırılmasının hikmeti ne olabilir?

Bu hususu Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

“Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?"

"Elcevab: Umumî musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle; ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet-i âmmeye sebebiyet verir.” (bk. Sözler, s. 172)

Demek ki, bir toplumun başına gelen bela ve sıkıntılar, ya bütün toplumun hata ve günahlarının bir sonucudur ya da hata edenlere diğerlerinin taraftar olmasıyladır. Böylece genel ceza, genel bir kusurun sonucu oluyor.

"... Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur." (Rad, 13/11)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun