WRN geni yaşlanmada tek neden mi?..

Tarih: 08.09.2011 - 09:51 | Güncelleme:

Soru Detayı
- WRN geninin görev yapmaması sonucu insanların elli yaşına varmadan yaşlandığı ve öldüğü bildiriliyor. - WRN geni yenilenerek, yaşlanmanın tamamen durdurulması mümkün mü?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah her insana belirli bir ömür tayin etmiştir. Öyle ki, her bir şahsın alacağı ve vereceği nefes sayısı bellidir. Kur’an’da, tayin edilen hayat süresinin ne ileri ve de geriye alınmayacağı bildirilir:

“Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” (Hicr, 15/5).

Ölümden kaçmak da mümkün değildir:

“Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile.” (Nisa, 4/78).

Dolayısıyla ömrün azalması veya artması söz konusu olamaz. Bu sürenin ne kadar olduğu ise, bizce meçhuldür.

Ancak bir hadiste, sadakanın ömrü uzatacağından bahsedilir. Buradaki ömrün uzamasından maksadın, aynı süre içerisinde ahirete daha fazla sevap gönderme şeklinde yorumlanmaktadır. Nitekim Kur’an’da, Kadir Gecesi'nin, bin aydan daha fazla sevap kazandırdığına dikkat çekilir. (bk. Kadir Suresi)

WRN geninin yaşlanmada tek sebep olup olmadığı, WRN geninin devamlı yenilenmesiyle yaşlanmanın durdurulup durdurulmayacağı bilimsel çalışmalarla anlaşılacaktır.

Allah her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Şayet yaşlanma sadece WRN genine bağlanmışsa, WRN geninin değiştirilmesi mümkün olursa, yaşlanma geciktirilebilir, kısmen veya tamamen durdurabilir.

Ancak, mesele sadece hücrenin yaşlanmasıyla ilgili değildir. Bazı hücrelerin sayısı azalmaktadır. Bilindiği gibi her hücrenin belirli bir ömrü vardır ve bu genelde iki yıldır. Belli yaştan sonra bazı hücrelerin sayısı azalmakta, kaybolan hücrelerin yeri doldurulmamaktadır.

Özellikle kemik hücrelerinde görülen bu azalma, kemik erimesi şeklinde ifade edilmektedir. Kemik erimesi organizmada bir takım şekil bozuklukları hasıl etmekte, bu da bir takım ağrı ve ızdırapları peşinden getirmektedir.

Diğer taraftan, yaşlılıkta görülen sadece hücrelerin su kaybederek buruşması değildir.

Yaşlılıkta hafıza kaybı ve bir takım hastalıkların getirdiği zafiyet de vardır ve en önemlisi de budur. Kur’an’da, ileri yaşlara ulaştırılan kimselerin, yaratılışlarının tersine çevrileceğine, yani onların bildikleri bazı şeyleri bilmez hale geleceklerine dikkat çekilir (Yasin, 36/68).

WRN geni ve benzeri tip araştırmalarda elde edilen sonuçların, yaratılış ve yaratıcı noktasından bir takım tereddütleri hâsıl etmesinin asıl sebebi, kader meselesinin iyi anlaşılamamasıdır.

Mesela, WRN geninin hücrelerin yaşlanmasını durdurduğu ortaya konmuş olsun. Bu durumda genelde şöyle bir değerlendirme yapılıyor:

"Allah hücrelerin normal şekilde yaşlanacağına göre bir kader tayin etmişti. Ancak, araştırmayla ve dolayısıyla hücrelere müdahale ile yeni bir durum ortaya çıktı. Bu yeni durum kaderde yoktu. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz?"

Burada yanılınan nokta, Allah’ın kâinattaki icraatına şahsın kendi penceresinden bakması, yani, Allah’ın bilmesini kendisine kıyas etmesidir. Allah için geçmiş, gelecek yoktur. Cennet ve cehennem de dâhil, olmuş ve olacak her şey bir anda O’nun ilminde ve nazarındadır.

Biz WRN geni ve benzer araştırmalarla yaşlanma genini bulup, tedbirlerini alacaksak, Allah da şahısların hayatlarını ve yaşayacaklarını ona göre tayin etmiştir.

WRN geni araştırmaları dahil, hiçbir şey O’nun ilim, irade ve kudretinin dışında değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun