William Lane Craig'in teistik anlayışına nasıl cevap verilebilir?

Soru Detayı

Ünlü teist (Hristiyan) felsefeci William Lane Craig'den Kur'an yorumu ... 
Yaratıcının varlığına güçlü argümanlar veren ve yüzlerce ateistlerle debate (tartışma) yapan güçlü bir felsefeciden kısaca Kuran hakkında yorumunu dinledim ve sorumu sormak istiyorum:
Felsefeci şunları söyledi , "Kuran'da tanıtılan yaratıcı (Allah); taraflı, şartlı ve evrensel değil birçok bölümünde buna rastlıyoruz. Sadece inananları seviyor ona inanmayanları sevmiyor bu da bana göre yaratıcı kavramıyla uyuşmuyor." tarzında .. Buna nasıl cevap veririz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Craig’in teistik anlayışı, öznel, koşullu ve Tanrı hakkındaki önyargıya dayalı bir yorumdur.

Her şeyden önce Kuran’ın hemen başında Fatiha suresinde Allah kendini âlemlerin rabbi olarak ve rahman ve rahim sıfatlarıyla tanıtmaktadır. 

Dolayısıyla din günü olan mahşere değin inanan inanmayan herkese hayat, vücut, rızık, hidayet gibi umumi nimetlerden yararlanma kapısı açıktır.

İnananlar olarak kast edilen, tevhid inancını ve bu inancın habercisi olan peygamberleri tasdik edenlerdir. Bunlara inanmayanları da seven bir Allah düşüncesi, kendi kendisi ile çelişik olacaktır. Zira Allah öncelikle kendi teklik ve birliğe dayalı varlığını sevmektedir.

Dolayısıyla buna inananları da, kendisine olan sevgisi ve kendi saygınlığına olan bağlılığı gereği sevmektedir.

Kendi varlığını ve elçilerini inkar edenleri sevmesi ise onun kendi varlığına olan sevgisine layık düşmeyeceği gibi, sevginin kendisine de zıt bir durum olacaktır. Zira sevgi güzelliğe ve kemale matuftur. Şirk ve inkar ise kısmen bile güzel olmayıp, olmayan bir gerçekliğe tekabül etmesi ile en büyük yalan ve Allah’a karşı bühtandır.

Bu hakareti yapanları üstelik uyarıldıkları halde sevmek yalanı ve mutlak çirkinliği sevmek olur ki, bunu yapan birisi de Allah olamaz.

Yalancıları ve müfterileri sevmek kötülüğü istemek anlamına gelecektir.

Oysa Allah tüm noksanlıklardan beridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
267 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun