Vekil, haccı ifsad ederse, daha sonra hac sahibine söylemeden tekrar vekil olarak hacca gidebilir mi?

Tarih: 12.04.2014 - 00:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Vekaleten hacca giden kişi haccı ifsad ettiği zaman, hac masraflarını vekil tayin edene geri öder. Peki hocam vekil bu ifsaddan hiç söz etmeyip daha sonra hac sahibine haber vermeden onun için hacca gitse, bu caiz olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi mezhebine göre bedel olarak gönderilen kişi, haccı ifsad eden bir davranışta bulunursa, kendi namına haccı kaza etmesi, kendisine masraf olarak verilen parayı vekil tayin edene iade etmesi gerekir.

Bununla beraber, bu fasid hac noksan bırakılmayıp tamamlanır ve bu ifsad eden davranıştan dolayı bir dem (koyun veya keçi) kurban edilmesi gerekir. Arafat Vakfesinden önce ihramlı iken cinsel ilişkide bulunarak haccı ifsad eden kimsenin haccı fevat olduğundan, fevat hükümlerine tabidir.

Fevat hükümlerine göre, vekil olarak hacca gönderilen kişi kendi kusuruyla haccı kaçırdığından dolayı, sonraki senelerin birinde müvekkil namına haccederse, bu da onun hakkında yeterli olur. (Aliyyü'l-Kari, İrşadu's-sari, s. 495; Bilmen, İlmihal, s. 375).

Şafii mezhebine göre, vekil haccı ifsad ederse kendi namına haccı kaza etmesi gerekir. Kaza ettiğinde de o hac kendi namına gerçekleşir. Vekaletle ilgili ise üç durum söz konusudur:

Ya almış olduğu ücreti, kendisini vekil tayin edene iade etmelidir veya gelecek senelerde, onu vekil gönderenin adına haccetmesi gerekir yahut da başka birini naib tayin ederek, kendisini naib olarak göndermiş olanın namına haccettirir (Mehmet Keskin, Dört Mezhebe Göre İslam İlmihali, 923, 925).

Bununla birlikte, vekilin hac sahibine durumu bildirmemesi doğru değildir. Zira vekilin hac sahibi adına haccedemeden veya Şafii mezhebine göre haccettiremeden ölmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda vekil vebal altında kalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun