"Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz." hadisini nasıl anlamamız gerekir?

Tarih: 29.01.2007 - 14:40 | Güncelleme:

Soru Detayı
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki, vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz." [Tirmizi, Fiten 19, (2182)] Bu hadisi açıklar mısınız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadisin vürûd sebebi olarak şu olay nakledilir:

(Medine civarında) Çobanın birisi koyun otlatırken bir kurt gelir ve koyunlardan birini tutar. Çoban da koyunu kurttan kurtarmaya çalışır. Kurt da kuyruğunun üzerine oturur ve

"Ey Çoban Allah'tan kork! Benimle Allah'ın bana verdiği rızkım arasına giriyorsun."  der. Bunun üzerine çoban,

"Şaşılacak şey! kuyruğunun üzerine oturan kurt insan gibi benimle konuşuyor." der. Kurt da

"Sana bundan daha acibini söyleyeyim mi? Rasûlüllah (sav) Medine'de insanlara geçmiş olan şeylerin haberlerini veriyor." deyince, çoban koyunlarını alarak Medine'nin bir kenarına getirir ve hemen Rasûlülah (asm)'a giderek olayı anlatır.

Peygamberimiz de "Namaz toplayıcıdır/es-salatu camiatun" diye nida edilmesini emreder, ashap toplanır. Peygamberimiz (asm), çobana olayı ashaba anlatmasını söyler. Çoban da olayı anlatır ve Peygamberimiz (asm) "Doğru söyledi." der, devamla,

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, yırtıcı hayvanlar insanlara konuşmadıkça, kamçısının bir tarafı (kabzası ve herhangi bir tarafı) kişiye konuşmadıkça, ayakkabısının bağı kişiye konuşmadıkça ve kişinin kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını baldırı kişiye haber vermedikçe kıyamet kopmaycaktır." buyurur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned; Tirmizi, Fiten.19; Abd b. Humeyd, Müsned, II / 498).

Bir rivayette de şu şekilde nakledilmektedir,

"Dikkat, yırtıcı hayvanların insana konuşması, kıyamet alametlerindendir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, yırtıcı hayvanlar insanlara konuşmadıkça, kamçısının bir tarafı (kapzası ve herhangi bir tarafı) kişiye konuşmadıkça, ayakkabısının bağı kişiye konuşmadıkça ve kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını baldırı kişiye haber vermedikçe kıyamet kopmayacaktır." (Abd b. Humeyd. Müsned, II/498).

Kısa bir izahı:

1. Hadis, vürud sebebinden de anlaşıldığı gibi, yırtıcı hayvanlardan olan kurdun konuşmasına en güzel bir örnek teşkil etmektedir.

2. Hadis, hayvanların ve diğer durumların konuşmasının kıyamet alametlerinden olduğunu bildirmektedir. Kur'an'da da "Kıyamet yaklaştı." buyurulmaktadır. Bu bakımdan hayvanların konuşması kıyametin yakın olduğunun alameti olmaktadır. Zaten Peygamberimizin (asm) gelmesi de kıyamete yakın bir zamandadır.

3. Hadisten akla gelebilen bir husus da, kıyamete yakın, insanın yaptığı hiç bir şeyin gizli kalmayacağıdır. Zira kişiye en yakın ve hiç bir zaman kendisinden ayrılmayan baldırı veya ayakkabısı ve bağı, ya da bir iş yaparken tuttuğu aletler konuşabilir. Ayrıca telsiz, telefon gibi aletlerle konuşmaya da işaret edilmiş olabilir.

Bugün suç tespitlerinde parmak izlerinin alınması, kullanılan aletlerin, kişinin elinde spreyler vasıtası ile tespit edilmesi bir gerçektir. Yine gizli kameralar vs. bunlara kıyas edilebilir. Bazı varlıklar sesli ve sözlü olarak konuşurken, bazıları da kayıtlarla ve sesiz olarak konuşturulmaktadır. Hadisin bunlara ve daha bazı gelişmelere de işaret ettiği söylenebilir.

4. Bu gibi hadisler, ileride meydana gelecek olaylardan haber verdiği için zaman ilerledikçe ve ilmin, teknik ve teknolojinin gelişmesiyle daha iyi anlaşılacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun