Vadeyi uzatmak için alışveriş akdini / sözleşmesini feshedip yeni bir akit yapabilir miyiz?

Tarih: 23.09.2006 - 13:03 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bir müşterimle satacağım mal için belirli bir vade ve fiyat konuştuk. Müşterim malını aldı ve vadesi 30/11/2006 iken, getirdiği çek vadeden on gün geç tarihli. Müşterim "pazarlık yapılıp eğer ikinci bir fiyat ortaya çıkarsa ticaretimiz haram olur" diyor. Eğer vadeyi bir gün de geçmiş olsa, yapılan fiyat antlaşmasını bozmamız uygun ve caiz olur mu?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Malı satan kimse, isterse enflasyon farkını müşteriden alabilir. Veya tarafların karşılıklı rızasıyla akid feshedilebilir.

Karşılıklı rızaya dayanan ikale yoluyla akid feshedilebilir. Ama taraflardan biri razı olmazsa akid bozulamaz.

Karşılıklı rızaya dayalı olarak feshedilen akidle meclis bozulduğu için, yeni bir meclis ve pazarlıkla yeni bir akid yapılabilir.

Hanefilere göre, akdin feshedilmesiyle meclis bozulmuş olur. Şafiilere göre ise, akdi yapanların oradan dağılıp ayrılmaları gerekir.

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Kim pişman olan birisinin alışverişini bozma isteğini kabul ederse, Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını giderir." (İbn Mâce, Sünen, Terc. H. Hatipoğlu, VI/181, 182).

"Kim bir Müslümanın alışverişi bozma isteğini kabul ederse, Allah da onun sıkıntısını giderir." (Ebû Dâvud, Büyû', 52; İbn Mâce, Ticârât, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/252).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun