Üzerinde necaset varken yapılan tavaf geçerli mi?

Tarih: 05.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Tavaf esnasında üzerinde necaset varsa, bu durum tavafa mani midir? Yoksa tavaf geçerli midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre tavaf eden kişinin bedeninde, giysilerinde veya tavaf edilen yerde necasetin bulunmaması şarttır. (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/390)

Delil olarak Peygamberimiz (asm)’ın انماالطواف بالبيت صلاة فاقلوا فيه الكلام “Beyti tavaf etmek de namaz (kılmak) gibidir. Dolayısıyla tavaf ederken fazla konuşmayın." sözünü delil almışlardır. (Nesai, Menasikü’l-Hacc 135, 2873)

Hanefî mezhebine göre tavaf eden kişinin bedeninde, giysilerinde veya tavaf edilen yerde necaset bulunmaması sünnettir. (İrşâdü’s-Sari. 167; Nevevî, Kitabü’l-İzah, 211-212; Kasani, 2/129

Buna göre bir kimse elbise veya bedeninde necaset var iken tavaf etse Hanefî mezhebine göre tavaf geçerli olur ancak bu kimse mekruh işlemiş olur. Diğer mezheplere göre bu tavaf geçerli olmaz, yeniden yapılması gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun