Usulcüler ne demektir? Usulcüler ile hadisçilerin sahabe tanımı arasında fark var mıdır?

Tarih: 09.10.2006 - 02:24 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Usûl, aslın çoğulu olarak, asıllar, kökler, kaynaklar anlamındadır. Terim olarak da yol, yöntem, kaide, düzen ve metod anlamlarına gelen usül, bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi gereken esaslar, prensipler, başlangıç bilgileri ve teknikleri demektir.

Böyle olunca, hadis usûlü, hadis ilminin dayandığı prensipler, hadis metodolojisi anlamına gelmektedir. Hadis usulcüleri denilince de hadis ilminin dirayete dayanan prensipler bölümü (usuliyyat) ile meşgul olan âlimler (usûliyyun) akla gelir.

Muhaddislerin çoğunluğu ile fukaha ve usulcülerin çoğunluğunun "sahabe" tanımı arasında farklılık bulunduğu, konuyla ilgili kaynakların hemen tamamının yer verdiği bir husustur.

İlk gruptakiler, mü'min olarak Efendimiz (asm) ile görüşmüş ve mü'min olarak ölmüş herkesin sahabî olduğunu söylerken, ikinci gruptakiler bu tanımı Efendimiz (asm) ile uzun süre birlikte olmuş kimselere tahsis etmişlerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sahabenin tanımı nedir, kimlere sahabi denilir?...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun