Ümmü Süleym ve Ümmü Haram'ın Peygamberimize yakınlığı nedir?

Tarih: 15.07.2016 - 02:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazıları bu hanım sahabilerin (Ümmü Süleym ve Ümmü Haram) Peygamberle soy yakınlığı veya süt akrabalığı olduğunu iddia etmişlerdir.
- Bu konuda kesin bilgi var mı?
- Herhangi bir hadis veya rivayet var mı?
- Bunlar zanni bilgilere ya da tahminlere dayanarak mı söyleniyor?
- Durumu açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gerek Ümmü Süleym gerekse kız kardeşi Ümmü Haram, Resülullah (asm)’ın süt veya soy bakımından teyzeleri oldukları rivayet edilmektedir. (Nevevi, Şerhu Müslim, XVI, 10)

Resülullah (asm)’ın dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selma, Neccaroğullarından olduğu için Ümmü Haram ve Ümmü Süleym ile Resûl-i Ekrem arasında süt veya soy bakımından teyze-yeğen ilişkisi vardı.

Bazı alimlere göre Ümmü Haram, Hz. Peygamber (asm)’in süt teyzelerinden biriydi, bazılarına göre ise aralarında babası veya dedesi yönünden süt teyzeliği bulunmaktaydı. (Nevevî, XIII, 57; XVI, 10)

Bu sebeple Resülullah (asm) kendini onlara daha yakın hisseder, Kuba Mescidi’ni ziyarete gittiğinde her iki kardeşin orada bulunan evlerine misafir olur, yemek yer, öğle uykusuna yatar, hazır bulunanlara nafile namaz kıldırırdı.

Resül-i Ekrem (asm)’e niçin sadece Ümmü Süleym’in evinde istirahat ettiği sorulduğunda, onun kardeşi Haram b. Milhan’ın İslam uğrunda şehid olmasından dolayı kendisine acıdığını söylerdi. (Buhari, Cihâd, 38; Müslim, Fezailü’s-sahabe, 104)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun