Ümmetimin içinde ilhama mazhar olacak biri olsaydı, Ömer olurdu, hadisine göre, ümmet içinde ilhama mazhar olan kimse yok mudur?

Tarih: 01.06.2014 - 13:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadisin manası şöyledir:

"Beni İsrail'den sizden önce gelip geçenler içinde öyle kimseler vardır ki, onlar peygamber olmadıkları halde kendilerine haber ilham olunurdu. Eğer ümmetimin içinde de bunlardan bir kimse bulunursa (ki şüphesiz bulunacaktır) o da muhakkak Ömer'dir." (bk. Müsned, VI, 55; Buharî, Fezailü’s-sahâbe, 6, Enbiya, 54; Müslim, Fezailü’s-sahabe, 23)

Hadisin son fıkrasındaki "bulunursa" şartı, şek için değildir. Bilakis bu fıkranın mazmununu te’kid içindir. Çünkü İslam ümmeti, öbür ümmetlerin efdali olduğundan, öbürlerinde bulunan ilham ile müeyyed kimselerin İslam ümmetinde de bulunması muhakkaktır. Bu hadiste peygamber olmadıkları halde kendilerine Allah tarafından haber ilham olunduğu bildirilen zevata "Muhaddesun" deniliyor. Şu halde muhaddes nubüvvetin dununda bir vahiy ve ilham mertebesi demek oluyor. Ve bu yüksek paye Hz. Ömer'e tevcih buyurularak taltif ediliyor. (Kami Miras, Tecrid-i Sarih Terceme ve Şerhi, IX, 352.)

Görüldüğü gibi, hadiste kastedilen mana ilhamın olmayacağı değil, ilhama mazhar olanlardan biri de Hz. Ömer olduğu vurgulanmıştır. Hadis tercümesinde mana tam izah edilmediği için, yanlış anlaşılmaya mahal vermiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun