''Ümmetimden nice üryanlar / giyindiği halde açık olanlar vardır, onlar benim ümmetim değildir.'' anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 20.09.2012 - 11:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer var ise üryan giyinik çıplak kadın demekmiş.
- Yani böyle kadınların onun ümmetinden olmadığı anlamına gelmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık.

- Bu tür rivayetlerle rastgele hüküm vermekten kaçınmak gerekir. Ehl-i sünnetin ittifak ettiği konulardan biri, büyük günah işleyenlerin dahi kâfir olmadıkları hususudur. Bu sebeple, tesettüre riayet etmeyen kadınların tekfir edilmesi son derece tehlikeli  ve yanlış bir yargıdır.

- Benzer bir rivayeti Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:

“Ateş ehlinden / cehennem halkından iki sınıf var ki henüz görmedim: Biri, yanlarında inek / sığır kuyruğuna benzeyen sopalar / joplar bulunan, onlarla insanları döven bir topluluk. Diğeri ise; giyindiği halde açık olan (teni gösteren ince elbise giyinen veya bedenlerinin bir tarafı tamamen açık olan), erkeklere olan meyillerini yansıtan/veya omuzlarını sallayarak, çalımlı (kötü kadınların yürüyüşüyle) yürüyen, başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve -kokusu şu kadar / çok uzak mesafeden alınabilen- cennetin kokusunu dahi koklayamazlar.” (Müslim, Libas, 125)

Bu iki sınıf insanın “cennete giremeyeceği” hükmünün açıklaması hususunda iki yorum yapılmıştır:

a. Hadiste geçen iki sınıf insan, yaptıklarında bir sakınca olmadığını söyleyip –bilerek- bu haram fiilleri helal sayarlarsa kâfir olup ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Çünkü haramı helal kılan dinden çıkar.

b. Bunlar kâfir olmamakla beraber, Allah’ın yasakladığı büyük günahları ve zulümleri işledikleri için, ilk önce cennete giden kurtuluş ehli kimselerle birlikte cennete giremeyecekler, ancak bir miktar azap çektikten sonra –mümin oldukları için- yine cennete gireceklerdir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

c) Başlarını ve diğer avret yerlerini bir şekilde örten, ama baştan aşağıya doğru bakıldığında;

- şeffaf kumaşlar,
- dar elbiseler,
- “başım örtük ama sen yüzüme bak” dercesine boyanmış yüzler ve gözler,
- davranışlardaki hafiflikler,
- zorunlu olmayan birliktelikler,
- olmayacak yerlerde bulunmalar,
- hatta “aşka gelip” oynamalar,
- parklarda bahçelerde el ele, baş başa, sarmaş dolaş oturmalar ve gezmeler,
- sağa sola sigara dumanını üfleyerek yakışıksız görüntüler sunmalar…

göz önüne alındığında karşımıza “kısmen örtülü çıplaklar”ın çıktığını üzülerek ve ibretle görüyoruz.

Özetle, kadın ve erkek, hem maddi hem de manevi takva elbisesi ile örtünmelidir..

İlave bilgi için tıklayınız:

"Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp ... Başları deve hörgücü gibidir..." Bu hadisi açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun