Ülker takımyıldızı doğduğu zaman, afetler-belalar kalkar, sözü hadis mi?

Tarih: 12.10.2021 - 10:17 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Süreyya (Ülker takımyıldızı) doğduğu zaman, topraktan afetler-belalar kalkar.” sözü hadis diye naklediliyor ve kaynak verilmiyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis, "Yıldız sabahleyin doğarsa afet (bela, musibet) kalkar." şeklindedir.(1)

Taberani, senedindeki ravilerden birinin “teferrüdünü” söz konusu ederek onun zayıflığına işaret etmiştir.(2)

Başka birçok kaynakta Asel b. Süfyan adlı ravinin zayıf olduğu bildirilmiştir.(3)

Bu hadiste geçen yıldızın, Süreyya olarak bilinen Ülker Takımyıldızı olabileceği ifade edilmiştir.(4)

Eğer hadisin sahih bir veçhi varsa, hadiste geçen belaların ve afetlerin kalkması, yeryüzünden tamamen yok olması anlamında değil, o dönemde azalacağı şeklinde anlaşılmalıdır.

Nitekim, Araplar darb-ı mesel olarak "Yıldız (Ülker) akşam vakti doğarsa, çoban örtü ister." derler. Çünkü o zaman güneş, Ülker'in karşısında Akrep'ten önce bulunduğundan, güneşin batması ile hemen doğuverir.(5)

Şu halde, Süreyya yıldızının sabah doğduğu görülünce, o günlerdeki bela ve musibetlerin azalacağı şeklinde anlamak mümkündür.  

Müfessir Razi konuyla ilgili şu açıklamayı yapar:

"Süreyya (yıldızı), sabahleyin doğuda gözüktüğünde, meyvelerin olgunlaşma zamanı gelir. Bu, sonbaharın sonlarına doğru, yatsı zamanı gözüktüğünde, hastalıklar azalır. Peygamber (asm) de zuhur edince, kalbî hastalıklar azalmış, hikemî ve hilmî meyveler olgunlaşmıştır."(6)

Şu halde, burada mevsimlerle ilgili bir durum söz konusudur, Allah her mevsimde farklı şeyler yarattığı gibi farklı imtihanlar da verir.

Unutmamak gerekir ki, her şeyi yaratan Allah’tır. Sebepleri de sonuçları da o yaratır. Bize düşen görevlerimizi yapar, maddi ve manevi tedbirlerimizi alır, Allah’a tevekkül ederek sonuca razı oluruz.

Kaynaklar:

1) bk. Evsat, no: 1305; Bezzar, no: 9296.
2) bk. bk. Evsat, a..
3) Misal olarak bk. Abdullah b. Ahmed b. Hanbel (babasından naklen), el-İlel, 2626; el-Busayrî, İthafus-sade, 4/436, no: 3383.
4) Razi, Mefatih, Necm Suresi 1. ayetin tefsiri.
5) Maluf, Levis, el Müncid, İlk Neşreden, Derkani Yayınları, İran, 1374, Günümüzdeki Şekli, Tercüme ve Diyazan Eden, Üstad Antuvan, Beyrut, 1960, Sayfa, 793.
6) Mefatih, a.y.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun