İmam Azam Ebu Hanife'yi öven hadisler sahih midir?

Tarih: 17.07.2021 - 20:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​İmam Malik'i isim vermeden Medine âlimi şeklinde öven hadisler olduğunu biliyorum. Peki:
a) İman Zühre yıldızına gitse, Farisi oğullarından biri onu alıp getirir. (Buhari / Müslim)
b) İmam-ı Harizmi'nin Ebu Hureyre'den naklettiği hadiste, ümmetimden Ebu Hanife adında biri gelecektir. Bu, kıyamet günü ümmetimin ışığı olacaktır.
c) Dünyanın zineti, 150 senesinde kaldırılır.
Bu hadisler sahih midir ve burada bahsedilen Ebu Hanife midir? (150 senesinde vefat ettiği için)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Hiçbir İmam hakkında ismen gelen bir hadis yoktur.

Fakat zikredilen bazı vasıflar itibariyle, o vasıflara uygun olan imamlarımıza işarî yollu bir bilgi olarak tatbik edilmiştir. Örneğin bu hadislere Risale-i Nur’da şöyle işaret edilmiştir:

“Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: 

اِنَّ الدِّينَ لَوْ كَانَ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فارس

(Yani: Muhakkak ki din şayet Süreyya / Zühre yıldızına bağlansa / çıksa-gitse- Fars oğullarından bazı kimseler ona ulaşıp getirirler) deyip başta Ebu Hanife olarak İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. (Mektubat, 105-106; ayrıca bk. Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, Mevahibu’r-Rahman fi Menakib-i İmam Ebu Hanife en-Numan.)

Bu hadis Buhari ve Müslim’de benzer sözlerle söz konusu edilmiştir. (Buharî, Tefsir 62; Müslim, Fezail 17)

“Hem ferman etmiş ki: عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلَءُ طِبَاقَ اْلاَرْضِ عِلْمًا (Kureyş’ten bir âlim, yeryüzünü ilim ile dolduracak) (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/53, 54) deyip, İmam-ı Şafiî'ye işaret edip haber veriyor.” (Mektubat, 106)

b) Ebu Hureyre’den nakledilen ilgili hadisin tercümesi şöyledir:

“Ümmetimden 'Ebu Hanife' diye adlandırılan bir adam gelecek, o ümmetimin siracı (lambası/ışığı) olacaktır.”

Bu rivayetin uydurma olduğu bildirilmiştir. (bk. Hatib el-Bağdadî, Tarihu Bağdad, 3/244).

c) Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak Abdurrahman b. Avf’dan nakledilen bir rivayet şöyledir: “Dünyanın ziyneti 125. senede kalkar.”

Bu hadis de zayıf kabul edilmiştir. (bk.Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 7/257)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun