Kabir azabından koruyan nedir?

Tarih: 24.01.2024 - 11:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her kim uyumadan önce Secde ve Tebareke Surelerini okursa kabir azabından kurtulur ve iki fettandan korunur, bu hadis sahih mi?
- Hadiste geçen iki fettan nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."(1)

Bir insanın kabir hayatının cennet bahçesi mi yoksa cehennem çukuru mu olacağını ise, kişinin kendisi bu hayatta yaptıklarıyla belirler.

Bu kısa bilgiden sonra soruya gelince:

Sorudaki şekliyle sahih bir hadise rastlayamadık. Hatta bunun aslının olmadığını söyleyen araştırmacılara rastladık. Fakat konuyla ilgili farklı rivayetler söz konusudur:

Örneğin, Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Kuran’da ayetlerin sayısı 30 olan bir sure vardır ki, o sure onu okuyan için -o af edilinceye kadar- şefaat eder. Bu sure Tebareke / Mülk suresidir.”(2)

Tirmizi, hadisin hasen olduğunu bildirmiştir.(3)

Bu hadisi ayrıca İbn Hanbel, Nesai, İbn Mace, İbn Hibban ve Hâkim de rivayet etmiştir.(4)

- Hz. Cabir’in bildirdiğine göre, “Peygamber Efendimiz (asm) Elif Lam Mim Tenzil / Secde suresi ile Tebarekel-lezi biyedihi’l-Mülk / Mülk suresini okumadan yatmazdı.”(5)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kabir hayatı ayetler, hadisler ve icma ile haktır

Kaynaklar:

1) bk. Tirmizî, Kıyamet, 26; el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76; el-lalekâî,  İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-Şamile.
2) bk. Ebu Davud, no: 1400; Tirmizi, no: 2891, Feyzu’l-Kadir, no: 3854.
3) Tirmizi, a.y.
4) bk. Aliyyu’l-Kari, Mirkatu’l-Mefatih, 2153.
5) bk. Tirmizi; 3404; Tuhfetu’l-ahvezi, 9/247.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun