Üç gün cemaatten uzak kalanın kalbi kararır diye bir hadis var mı?

Tarih: 04.11.2023 - 08:55 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Üç gün cemaatten uzak kalanın kalbi kararır, anlamında bir hadis-i şerif bulamadık.

Ancak zorunlu bir işi olmadığı halde üç defa Cuma namazına gitmeyen kişiyle ilgili hadisler vardır:

مَنْ ترك الجمعةَ ثلاثًا مِنْ غيرِ ضرورةٍ طبع اللهُ على قلبِهِ

“Kim üç cuma, zorunlu bir işi çıkmaksızın namaz kılmaya gitmezse Allah onun kalbini mühürler.[1]

Bu hadisin sıhhatini incelediğimizde “sahih hadis” olma şartlarını taşıdığı için makbul bir hadis sınıfa dâhil olduğunu görmekteyiz.

مَن ترَكَ الجمعةَ ثلاثَ مرَّاتٍ تهاونًا بها، طبَعَ اللهُ على قلْبِه

“Kim de tembellik / ihmalkârlık ile üç defa cuma kılmazsa Allah onun kalbini mühürler.”[2]

Bu ikinci hadis ise, “hasen hadis” hükmündedir.

İkinci kez cuma namazı ile ilgili zikrettiğimiz hadis, mana itibarıyla ilk hadisle aynı olmakla beraber ikincisinde çarpıcı olan kısmı ihmalkâr veyahut tembelliğin önde tutulmasıdır.

Cuma namazını kılmak farzdır; bunu kılmayanlar günahkâr olur. Ancak günah işleyenler kâfir olmazlar.

İlgili hadislerde cuma namazının önemi anlatılmış, bilerek ve hiçbir mazereti olmadan cumaya gitmeyenlerin büyük günah işlemiş olacağı ifade edilmiştir. Bunlar cumanın önemini anlatmak içindir.

Burada yapılması gereken husus, mümkün mertebe Allah’ın (c.c) ipine sımsıkıya bağlanmak, boyasıyla boyanmak, rahmetine gark olmak ve günahlardan kaçınıp özellikle namazları sürekli ve devamlılık üzere kılmaktır.

Tövbe kapısı vefat edinceye kadar her daim açıktır. Bu kapıya gelelim, tokmağını çalalım ve cümle günahlarımıza “estağfirullah” diyelim.

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.

Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadis-i şerfiler, cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. 

Buna göre, özürsüz olarak cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkar etmedikçe dinden çıkmaz, kâfir olmaz, nikâhına zarar gelmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Cemaatle Namaz Konusunda Bir Müslümana Lazım Olan Bilgiler

Üç kez cuma namazını terk etmenin hükmü nedir?

Kim üç günden fazla cemaati terk ederse kalbi mühürlenir mi?

Kaynak:

[1] Müsned, Hadis No: 14559; Hâkim, Müstedrek, H. No: 1095; Nesâi, es-Sünenü’l-kübrâ, H. No: 1657; İbn Mâce, H. No: 1126.
[2] Ebû Dâvûd, Hadis No: 1052; Nesâî, H. No: 1369. Başka lafızlar için bkz. Müsned, H. No: 15498; Tirmizî, H. No: 500; İbn Mâce, H. No: 1125.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun