Termal mest ile abdest olur mu, sakıncası var mı?

Tarih: 07.02.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam alimleri, abdest alırken ayağa giyilen deri ve benzeri sert ve dayanıklı maddelerden yapılan mestler üzerine mesh etmenin, Hz. Peygamber Efendimizin (asm) sünnetiyle sabit olduğu konusunda görüş birliği içerisindedirler. (bk. Buhari, Vudu 35, 48; Müslim, Taharet, 72, 73; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 248, 249)

Hanefi mezhebince tercih edilen görüşe göre, şu şartları taşıyan çoraplar üzerine mesh etmek caizdir:

a) Ayağa giyilmiş olarak normal bir yürüyüşle yaklaşık 5 km (en az bir fersah) veya daha fazla yürüyecek kadar dayanıklı olması,
b) Ayağa giyildiğinde bağsız olarak durabilecek kadar sağlam ve kalın olması,
c) Ayakları aşık kemikleriyle beraber örtmesi,
d) Suyu emerek hemen ayağa su geçirmemesi,
e) İçini göstermeyecek kadar kalın olması gerekir.
f) Mestlerin her birinde -ayak parmaklarının küçüğü ile- üç parmak kadar delik, yırtık ve sökük olmaması gerekir. (Merginani, Hidaye, 1/201-202; Mehmed Zihni, Nimet-i İslam, s. 132, 133)

Adı ister termal mest, ister çorap mest olsun, sayılan bu özellikleri taşıyorsa, mest olarak kullanılabilir ve üzerine meshedilerek abdest alınabilir.

Mest üzerine mesh nedir, nasıl yapılır?

Dinimizin ibadetlerde kolaylığı tercih etmiş olması sebebiyle, ayaklara mest giyildiğinde, abdest için bunun çıkarılması ve ayağın yıkanması istenmeyip mestin üzerine mesh yapma caiz görülmüştür.

Abdest alırken mestin üzerinde elin üç parmağı kadar yerin elin ıslaklığıyla bir defa meshedilmesi gerekir ve bu yeterli olur. Bunun için mestin mast olama özelliklerini taşıması ve mestin de abdestli olarak giyilmiş olması şarttır.

Abdesti bozan durumlar mest üzerine meshi de bozar. Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması, mestin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması, mesh süresinin sona ermesi meshi bozar.

Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için bir gün bir gece (24 saat), yolcular için üç gün üç gecedir (72 saat). (Nesai, Taharet, 98)

Bu süre, mestin abdestli olarak giyilmesinden sonra ilk hadesten yani abdesti bozan ilk durumdan başlar.

Bu süre dolduktan sonra, ayaklar su ile yıkanarak abdest alınıp gerekiyorsa mest tekrar giyilmelidir.

Öte yandan, ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti devam ettiği sürece, mestleri çıkarıp giymesiyle abdesti bozulmaz. Mestlerin üzerine meshetmek suretiyle abdestli olup mestlerini çıkaran kimse, sadece ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlayabilir. (Kasani, Bedaiu’s-sanai, 1/9)

İlave bilgi için tıklayınız:

- MEST.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun