Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır? Böyle yapan kimse kafir olur mu?

Tarih: 16.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namaz kılmamak büyük günahlardandır; buna rağmen namaz kılmayan kişi kafir olmaz, sadece günahkar olur. Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır.

Namaz;
Kur'an, Hadîs ve İcma' ile sâbit olan kesin bir farzdır. Aklı başında, erginlik çağına girmiş olan her Müslüman için, edâsı lâzım gelen pek yüksek bir vazifedir. Bu mühim farz ibâdeti yerine getirenler, Allah Teâlâ'nın pek çok lütuf ve inayetlerine ererler.

Namazın farz oluşunu inkâr etmek, mü'mini dinden çıkarır. Ancak farz olduğunu inkâr etmeksizin tembellikten dolayı bu ibâdeti yapmayan kimseler ise, mânevi yönden büyük zarar ve kayıplara uğrarlar.

Kur'ân-ı Kerîm'de birçok âyette, mü'minler namaz kılmakla emredilmişlerdir. Namazın mü'minler üzerine kat'î bir borç ve vazife olduğunu ise, şu âyet-i kerîme bildirmektedir:

"Muhakkak namaz, vakitlendirilmiş (belli vakitlere tahsis edilmiş) olarak mü'minlere farz olmuştur." (Nisâ, 4/103).

Hadîs-i şerîf'te ise, bu hususta şöyle buyrulur:

"Allah Teâlâ Müslüman olan her erkek ve kadına, günde beş vakit namazı farz kılmıştır." (Mecmuaü'l Enhur (Şerhû Damad), İhya Neşri, 1/68; bk Buhari, Zekat, 1, 64)

Namaz, Hicretten on sekiz ay evvel, Mi'rac Gecesi'nde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Mi'rac'tan evvel de Resûlüllah Efendimiz (asm) ve mü'minler namaz kılarlardı. Fakat kılınan bu namazlar, günde (sabah-akşam olmak üzere) iki vakitten ibaretti; ayrıca da farz değil, mendub idi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ömründe hiç namaz kılmayanın akıbeti nedir? Hayatıyla inkar etmiş mi oluyor? Namaz kılmayan kafir olur mu? 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun