Namaz kılmamanın hükmü nedir? Namaz kılmayan küfre düşer mi, yoksa sadece günahkar mı olur?

Tarih: 10.12.2006 - 07:34 | Güncelleme:

Soru Detayı
Birçok hadis-i şerif okudum. Birçoğu namazı terkedenin küfre düştüğünden, bir tanesi de amellerinin iptal olduğundan bahsediyor. Bu hadisleri, namaz kılmayanın kafir olmayacağını, ancak günahkar olacağını söyleyen alimler nasıl yorumlamışlardır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namaz; Kur'an, hadîs ve icma' ile sâbit olan kesin bir farzdır. Namaz, aklı başında, erginlik çağına girmiş olan her Müslüman için, edâsı lâzım gelen pek yüksek bir vazifedir. Bu mühim farz ibâdeti yerine getirenler, Allah Teâlâ'nın pek çok lütuf ve inayetlerine ererler.

Namazın farz oluşunu inkâr etmek, mü'mini dinden çıkarır. Ancak farz olduğunu inkâr etmeksizin tembellikten dolayı bu ibâdeti yapmayan kimseler ise, mânevi yönden büyük zarar ve kayıplara uğrarlar.

Kur'ân-ı Kerîm'de birçok âyette, mü'minler namaz kılmakla emredilmişlerdir. Namazın mü'minler üzerine kat'î bir borç ve vazife olduğunu ise, şu âyet-i kerîme bildirmektedir:

"Muhakkak namaz, vakitlendirilmiş (belli vakitlere tahsis edilmiş) olarak mü'minlere farz olmuştur." (Nisâ, 4/103).

Hadîs-i şerîf'te ise, bu hususta şöyle buyrulur:

"Allah Teâlâ Müslüman olan her erkek ve kadına, günde beş vakit namazı farz kılmıştır." [Mecmaü'l Enhur (Şerhû Damad), İhya Neşri, 1/68; bk. Buhari, Zekat, 1, 64]

Namaz, Hicretten on sekiz ay evvel, Mi'rac gecesinde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Mi'ractan evvel de Resûlüllah Efendimiz (asm) ve mü'minler namaz kılarlardı. Fakat kılınan bu namazlar, günde -sabah ve akşam olmak üzere- iki vakitten ibaretti. Ayrıca da farz değil, mendub idi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Bazı kimseler namaz kılmamanın şirk ve küfür olduğunu iddia ediyorlar. Bunların sözleri ne derece geçerlidir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun