1- Mİ`RAC KANDİLİ


Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke`de iken, Recep ayının 27. gecesi, Cebrail (as) tarafından evinden alınıp önce Mescid-i Aksa`ya götürülmüş; oradan mânevî âlemlerde, hiçbir insana nasip olmayan bir seyahata mazhar kılınmıştır. Bu hadîseye mi`rac hhadisesi denir. Bu gece, Resûlüllah Efendimiz bu fani âlemden sıyrılıp bekâ alemine girmiş; semavat tabakalarında gezmiş; cennet ve cehennemi bizzat görmüş; Rabbinin zatını ve saltanat dairelerini müşahede etmiştir. 5 vakit namaz, bu gecenin, bu ulvî mülakatın bir hatırası olarak mü`minlere farz kılınmıştır. Peygamberimizin "namaz mü`minin mi`racıdır" buyurması bu sırdandır. Namazda mi`rac buudu vardır. Mü`minler, bu mübarek geceyi, tevbe istiğfarla, salavatla, Kur`an okuyarak, nafile ve kaza namazları kılarak mümkün mertebe ihya etmeğe, değerlendirmeğe çalışmalıdırlar.


 

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun