Kurbanın Dinî Hükmü Nedir?

Kurban kesmek, hicretin 2. yılında meşru` kılınmıştır. Meşrûiyeti, Kitab, Sünnet ve İcma` ile sâbittir. Kurban kesmenin Kitaptan, yani, Kur`an`dan delîli, Kevser suresidir.  Bu sûrede Cenâb-ı Hak, Resûlüllah Efendimize hitaben:  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ


"Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" buyurmaktadır. Hanefî fakîhler, bu âyetten, kurban kesmenin vâcib olduğu ve emir peygamber Efendimize ise de umum mü`minlere de şâmil bulunduğu hükmünü çıkarmışlardır. Kurban kesmeyi şiddetle emreden bâzı hadîs-i şerîfler vardır. Ebû Hüreyre`nin şu rivayeti bu hususta ibretli ve düşündürücüdür:


"Hâli vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse bizim mescidimize yaklaşmasın..." Görüldüğü gibi, hadîs`te, maddî durumu müsait olanın kurban kesmesi şiddetle emredilmektedir. Bu durumdaki kimselerin, kurban kesmezlerse, her türlü namazları ve ibâdetleri Allah tarafından kabûl olunmayacağı, "mescidimize yaklaşmasınlar" ifadesinden anlaşılmaktadır. Hazret-i Enes de, Resûlüllah Efendimizin bizzat kendi elleriyle iki koç kurban ettiğini beyan etmektedir. Kurban kesmenin uhrevî mükâfat ve faydasına ise, bir hadîs-i şerîf`te şu şekilde işaret buyurulmaktadır:


"Kurbanlarınızı büyük büyük kesin. Muhakkak ki onlar, Sırat`ta sizin binek hayvanlarınızdır." Bu hadîs-i şerîfte, deve, inek gibi büyük baş hayvanları kurban etmeğe teşvik vardır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun