Ta`dîl-i Erkâna Riayetin Lüzumu:

 

Namazı mümkün olduğu kadar itidal üzere kılmak, acele etmekten sakınmak gerekir. Çünkü acele ederek, rükünlerini tam yerine getirmemek, ta`zîme ve âdâba aykırıdır. Namaz mü`minin mi`râcı, gözünün nûru, kalb ve ruhunun sürûrudur. İnsanın Allah`a en yakın olduğu böyle bir ibâdet hâlini bir yük kabûl edip onu acele ile, âdâb ve erkânına tam dikkat etmeden bir an evvel bitirmeye çalışması, namazın mânâsını anlamaması, mânevî ve ruhanî zevkine erememesi demektir. Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"İnsan namazını güzelce kılar, rükû` ve secdelerini tam ve itidâl üzere yaparsa namaz ona şöyle der:

"Sen beni nasıl koruduysan, Allah da seni korusun." Şâyet namazı kötü kılar, rükû` ve secdelerini eksik ve noksan yaparsa, bu sefer şöyle der:

"Sen beni nasıl zâyi ettin ise Allah da sana öyle yapsın." Diğer bir hadîs-i şerîfte ise, namazda huzur ve huşû`a kavuşma, ta`dîl-i erkâna riayet hususunda şu ölçü nazara verilir: "Sizden biriniz namaz kıldığı zaman vedâ eder gibi [yani, kıldığı o namaz sanki son namazı imiş, bir daha namaz kılmaya ömrü yetmeyecekmiş gibi, ta`dîl-i erkânına riayet ederek] kılsın." Müslüman, namazını, bu duygu içinde kılarsa, kolayca ta`dîl-i erkâna riayet edebilir. Kıldığı o namazdan büyük bir huzur duyar, mânevî feyz alır. Namazı eksik ve bilgisiz kılan, ta`dîl-i erkâna riâyet etmeyen kimselere namaz hırsızı denmektedir. Bunlar, farzına, vâcibine riayet etmeden acele ile kıldıkları namazlarının ucundan bucağından hırsızlık yapmış sayılmaktadırlar. Nitekim Ebu Hüreyre, Resûlüllah Efendimizden şu hadîsi nakletmektedir:

"Size namaz hırsızından haber vereyim mi?"

"Ver, yâ Resûlâllah!"

"Namaz hırsızı, namazın rükû`unu, sücûdunu noksan yapan, hakkıyle yerine getirmeyen kimsedir..." * * *

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun