İki secde arasında tam olarak oturmamak sehiv secdesi gerektirir mi?

Tarih: 03.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tâdili erkân, daha çok rükû ve secdelerde organların sakinleş­mesini beklemekle ilgilidir. Rükû'a veya secdelere varıldığında or­ganlarımızın hareketi son bulup sakinleşînceye kadar beklemek vâ­cibdir. Bunun sünnet olduğunu söyleyenler olmuşsa da, mezhebin zahirine göre, birinci görüş daha sahihtir. O halde namazda hangi rek'atte olursa olsun ta'dîl-i erkân'ı terketmekten dolayı yanılma secdesi gerekir. Sahih olan da bu ictihaddır. (El-Bedayi' / Kâsani - Bahr-irâik / İbn Nüceym.) (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/423.)

Ta`dîl-i Erkân Nedir?

Ta`dîl-i Erkân, rükünleri doğru yapmak demektir. Namazda ta`dîl-i erkân ise, namazın kıyâm, rükû`, sücûd gibi her bir rüknünün sükûnet, vekar ve itmi`nân içinde yerine getirilmesi, acelecilik ve çabukluk gösterilmemesi demektir.

Meselâ, rükû`dan kalktığında vücud dimdik hâle gelmeli, en az bir kere "sübhâne rabbiye`l-azîm" diyecek kadar ayakta durup ondan sonra secdeye varmalıdır. Her iki secde arasında da böyle bir tesbih miktarı durmalıdır. Yoksa rükû`dan tam doğrulmadan secdeye varmak, birinci secdeden sonra tam doğrulmadan ikinci secdeye gitmek ta`dîl-i erkân`a zıddır.

Namazda ta`dîl-i erkâna dikkat etmek, Ebû Yûsuf`a göre, namazın bir rüknüdür; bu sebeble farzdır. Riayet edilmemesi hâlinde namaz fâsid olur, yeniden kılınması gerekir. İmam-ı A`zam ve İmam-ı Muhammed`e göre ise, vâcibdir. Buna göre, namazda ta`dîl-i erkâna riayet edilmemesi hâlinde sehiv secdesi gerekir. Fakat böyle bir namazı yeniden kılmak daha evlâdır, daha iyidir. Böylece ihtilâftan da kurtulunmuş olur.

* Nitekim, herhangi bir rüknü yapılırken kerâhet işlenen bir namazı, her zaman yeniden kılmak en iyisidir. Namazın bir rüknünde birden fazla kerâhet işlenmişse, bu namazın yeniden kılınmasının vâcib olduğu kanaatında olan âlimler de vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

TA'DİL-İ ERKAN

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun