Secdenin Mânâ ve Ehemmiyeti Nedir?


Secde, namazın en mühim rüknüdür. Secde, Allah Teâlâ`ya gösterilen ta`zimin en üst noktasıdır. Namazda kıyâm ve rükû` mertebelerinden geçerek gittikçe artan mahviyet ve hürmet, secde ile son dereceye varır. Secde, her türlü yabancı duygulardan uzak, mutlak bir teslimiyet ve sâf bir kulluğun ifâdesidir. İslâm ma`bedlerine secde edilecek yer demek olan mescid isminin verilmesi de secdenin önemini göstermektedir. Secde kulun kulluğunu tam mânasıyla duyduğu ve bu duyguyu izhâr ettiği bir andır. Bu sebeble hadîs-i şerîf`te: "Kulun Allah`a en yakın olduğu an, secdedeki hâlidir" buyurulmuştur. Secde mü`minin Allah`a ilticâsının en güzel şeklidir. Benlikten kurtulup mâsivadan sıyrılıp Bâkî-i Hakikîye ulaşmanın sırrıdır.


 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun