Haccın Sevab ve Faziletleri:

Ebu Hüreyre`den rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:


"Kim hac eder de şehevatı terkedip günah işlemezse (kötü söz ve davranışlardan sakınırsa) geçmiş günahları bağışlanır."


"Hac ve ömre için Beytullah`a gidenler, müslümanların Allah`a gönderilmiş temsilcileridir. Dua ederlerse kabûl eder. Mağfiret dilerlerse bağışlar." Diğer bir hadîs-i şerîfte de, hac ile ömrenin, ateş körüğünün demir, altın ve gümüşün pas ve lekelerini giderdiği gibi günahları gidereceği beyan buyurulmuştur. Özürsüz yere haccı terketmek, üzerine hac farz olduğu halde hacca gitmeyi aklına bile getirmemek çok ağır bir günahtır. Hazret-i Ali`nin rivayet ettiğine göre, bu gibi lâkayt kimselere Allah Resûlü,


"Yahudi ve Hıristiyan olarak ölsünler" şeklinde bedduada bulunmuştur. Bir kimsenin sıhhat, para, zaman ve yol emniyeti bakımlarından hiçbir engeli yokken hacca gitmek istememesi, onun îman zâfiyetine delil sayılmıştır. Resûlüllah`ın beduasına hak kazanan bu gibi kimselerin âkıbetinden korkulur.


 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun