Süt hısımlığının / süt kardeşliğinin oluşma şartları hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.10.2006 - 21:42 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. İslam dinine göre süt kardeşliği bağı oluşabilmesi için hangi şart veya kurallar gerekiyor? 2. Bir bayan "ben bu çocuğa süt vermişim" diyor. Çocuğun tüm aile bireyleri "süt verdiğini görmedik, vermişse bizden hebersiz vermiş veya yalan söylüyor" diyorlar. Bu durumda süt kardeşliği tescil olur mu? 3. Bu bayanın doğru söylemesi veya söylememesine göre, her iki hâlde de süt kardeşliği tescil eder mi? 4. Ailemin izni olmadan, bana bir bayan süt verse, süt çocuğu olur muyum?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Süt hısımlığında ölçü şudur: Süt emen kimsenin sadece kendisi, sütünü emdiği kadına ve onun neslinden gelenlere (çocuk ve torun) haram olur. Ancak, süt emme zamanı ve emmenin sayısı konusunda mezhepler arasıdna farklı görüşler vardır.

Dört mezhep de adaletli iki erkek veya bir erkekle iki kadının şahitliği ile süt hısımlığının sabit olacağı konusunda görüş birliği içindedir. Ancak tek erkek, tek kadın veya dört kadın şahitle süt hısımlığının sabit olup olmayacağı ihtilaflıdır.

Hanefilere göre, bu şahitlikler kabul edilmez. Çünkü Hz. Ömer (r.a)'den; "Süt hısımlığı konusunda iki erkek şahitten daha az kabul edilmez." dediği rivayet edilmiştir. Sahabelerden bu uygulamaya karşı çıkan olmadığı için, bu konuda icma oluşmuştur.

Özellikle evli olanlar için süt kardeşliği iddia edilirse, bu hükme uymak iyi olur.

İmam Şâfiî ve İbn Hanbel'e göre dört kadının, İmam Malik'e göre bir erkek bir kadın veya iki kadının şahitliği ile süt hısımlığı sabit olur. Bu mezhepler, süt emzirme konusunda erkek şahit bulma güçlüğünü dikkate alarak kadın şahide ağırlık vermişlerdir (bk. İbnü'l-Hümâm, III/19; el-Kâsânî, IV/14; İbn Kudâme, VII/558 vd.; ez-Zühaylî, VII/712 vd.).

Erkeklerin ekseriyetle göremeyeceği, bilemeyeceği, bekâret, evlilik, doğum, hayız, süt emzirme ve kadınlara ait hastalıklar hakkında münferit olarak şehadetleri, bazı Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli âlimlerine göre makbuldür. (Zühayli, VI/572; Bu mevzudaki hadisler için bk. Heysemî)

Süt hısımı olmak için izin almak şart değildir. Çünkü önemeli olan sütü verip vermediğidir.

Ayrıca şahitler de kendilerinde aranan şartları taşımaları gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ŞAHİT (ŞAHİD)...

- SÜT AKRABALIĞI / HISIMLIĞI, SÜT KARDEŞLİĞİ

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun