Subbuhun, kuddûsün, Rabbu'l-melâiketi ve'r-rûh; duasının anlamı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Aişe'den gelen bir rivayette şöyle denir: Resulullah (s.a.v.) rüku ve secdesinde şöyle derdi:

"Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve'r-rûh." (Ebu Davud, II, 28-35).

Anlamı: "Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun