Su yerden mi çıkar, gökten mi iner?

Tarih: 02.07.2020 - 11:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Naziat suresi 31. ayette suyun yerden çıktığını mı söylüyor, bilim suyun meteorlarla geldiğini söylemiyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Suyu yaratan Allah’tır, buluttan da indirir, yerden de çıkarır. Her ikisini var eden ve bize nimet kılan Allah’tır.

Naziat suresi 31. ayette “suyun yerden çıkarıldığına” dikkat çekilmiştir. Burada suyun ilk menşei ve mebdeinden söz edilmiyor. Bilakis, bütün insanların gözle gördüğü suların, pınarların, kaynakların, ırmakların toprağın altından çıktığına işaret edilmiştir.

Sorudaki "suyun menşei" ile ilgili bilgi araştırmaya muhtaç olmakla beraber, doğru olsa bile burada konuya ontolojik ve jeolojik bir yaklaşım değil, suyun nasıl bir nimet olduğu cihetine vurgu yapılmıştır.

Ayetlerde, Allah’ın gökten rızık, rızık sebebi ve temizlik aracı olarak temiz ve bereketli su indirdiği, böylece insanlara ve hayvanlara temiz ve tatlı sular içirdiği ve su ile yeryüzünü ölümden sonra diriltip insanlar ve hayvanlar için her türlü yeşil bitki, ekin ve meyveyi çıkardığı belirtilerek suyun yeryüzündeki varlıkların hayatı açısından önemine dikkat çekilmektedir. (Meselâ bk. Bakara 2/22, 164; En‘âm 6/99; Hicr 15/22; Nahl 16/10-11; Furkān 25/48-49; Secde 32/27; Zümer 39/21; Câsiye 45/5; Kāf 50/9-11)

Yine ayetlerde, suyun belirli bir tat ve ölçüde yeryüzüne indirilmesinde ilahi kudretin rolü ve susuz bırakılması halinde insanın çaresizlik içine düşeceği vurgulanarak, bu nimete şükredilmesi ve üzerinde ibretle düşünülmesi istenmektedir. (Kehf 18/41; Müminûn 23/18-19; Ankebût 29/63; Rûm 30/24; Zuhruf 43/11; Vâkıa 56/68-70; el-Mülk 67/30)

Ayrıca, Kur'an-ı Kerîm’de suyun;

- Abdest ve gusül için gereken aslî temizlik aracı olduğuna (Mâide 5/6),
- Diğer bazı özelliklerine değinilerek, onun yağmur halinde inen şeklinin tertemiz ve tatlı (Furkān 25/48; Mürselât 77/27),
- Deniz ve göllerin bir kısmının tatlı-lezzetli, bir kısmının ise tuzlu-acı (Furkān 25/53; Fâtır 35/12)
olduğu belirtilir.

Demek ki, suyun nereden gönderildiği değil, kimin gönderdiği bilinmeli ve ona göre de bu nimeti verene hakiki şükür edilmelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun