Şifa salavatında şirk var mıdır? Bu salavatın kaynağı nedir? "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulûbi ve devâiha..." İbn Baz, "Bu söz şirktir." diyor..

Tarih: 06.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bildiğiniz gibi, İbn Baz vahhabi bir alimdir. Onların bu gibi konulardaki görüşleri Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerine uymamaktadır.

Bu salavatın manası "Allah'ım! Kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e onun âl ve ashabına salat ve selam eyle!"

Bunun neresinde şirk var, Allah aşkına!

İbn Baz şayet öyle bir şey demişse, şunu düşünerek demiştir: Şifayı bir insana nispet etmek şirktir. Çünkü Allah'tan başka, şifa veren yoktur.

Maalesef Vahhabi kardeşlerimiz, bu konularda çok dar düşünüyorlar. Oysa, hiçbir Mümin herhangi bir fiilin icadını Allah'tan başkasına vermez. Ama vesileleri, sebepleri inkâr etmek, abesle iştigaldir. Mesela; Kur'an'da şöyle denmiştir:

"Güldüren de ağlatan da Allah'tır. Öldüren de dirilten de Allah'tır." (Necm, 53/43-44).

Bu ifadede bir müminin şüphesi olabilir mi? Peki; "Sen beni güldürdün,.. çocuk beni ağlattı,.. katil adam öldürdü..." şeklindeki ifadeleri herkes kullanmıyor mu? Eminim bu ifadeleri bizzat İbn Baz da kullanmıştır. Bu ifadeler sebep olarak doğrudur. Ve bu sebeplerin söz konusu fiillerin yaratıcısı olduğu vesvesesi hiç kimsenin hayalinden bile geçmez.

Bazı insanlara "Gözümün nuru! İçimi aydınlattın." deriz de, bunu Hz. Peygamber (a.s.m)'den niye esirgeriz? ? Bunun bir mantığı var mı? Anlamak mümkün değil..

Gerçekte insanı güldüren Allah olduğu gibi, doyuran ve duyuran da Odur. Şimdi bir kimse: "Filan adam çorbayla beni doyurdu, falanca kişi şu haberi bana duyurdu." dese müşrik mı olur?

Dahası Hz. Peygamber (a.s.m) buyuruyor ki;

"Bal şifadır." (Buharî, Tıp,4),

"Allah, verdiği hiçbir dert yoktur ki onun için bir şifa indirmesin." (Buharî, Tıp,1).

İndirdiği şifadan maksat, bir ilaçtır, bir nesnedir. Baldır, çörek otudur, v.s. Acaba bir kimse, şifa niyetiyle bal yediğinde şirke girip dinden mi çıkmış olur?

İbn Bazın da değer verdiği İbn Kayyim bizzat, tarih boyunca değişik alim ve salih kimseler tarafından Hz. Peygamber (s.a.m)'e getirilen salavatları bir kitapta toplamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun