Su, nasıl oluyor da duyguları algılayabiliyor?

Tarih: 13.08.2014 - 14:28 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Su içinde pek çok mükemmellik barındırıyor, mükemmel bir yapıyı içinde barındırıyor, ancak o da bir maddedir. Moleküllerden oluşuyor. Yapılan deneylerde suya güzel sözler söyleyince suyun kristal yapısı, kovalent bağları güzelleşiyor, kötü söz söyleyince yapısı bozuluyor, bu deney haşlanmış pirince yapılıyor sonuç yine aynı.

- Maddenin şuursuz olduğunu biliyoruz, peki bu enerjiyi nasıl algılayabiliyorlar?

- Bu işteki hikmet bize metafiziğin kapılarını açar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah’ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki O’nu hamd ile tesbih etmesin. Ne var ki siz onların bu tesbih, tenzih ve takdislerinin farkında değilsiniz.” (İsra, 17/44)

mealindeki ayette cansız bildiğimiz gök, yer ve (her şey kavramı içinde yer alan) canlı ve cansız her şeyin Allah’ı hamd ile tesbih ettiği ifade edilmektedir.

Bu tesbihin lisan-ı hal (varlıkları, davranış biçimleri) ile olduğunu söyleyen alimlerin büyük çoğunluğunun yanında az da olsa bunun lisan-ı kal ile (hususi lisanlarıyla) olduğunu söyleyen alimler de vardır. (bk. Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri) Su da bunlardan biridir.

- Su maddesi, diğer cansızlardan oldukça farklıdır. Çünkü,

“Hayatı olan her şeyi sudan yaptık.” (Enbiya, 21/30)

mealindeki ayette ifade edildiği gibi, su yeryüzündeki bütün canlıların temel mayasıdır.

Canlıların esası olan suyun kendisinin de canlı bir kimliğe sahip olması uzak görülmemelidir. Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu “SU”yun iyi sözlere olumlu, kötü sözlere olumsuz tepkisini de bu çerçevede değerlendirmekte bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

- İlim, hikmet ve kudretinin delilleri olsun diye, akılsız arıya harika bal yaptıran, şuursuz bir böceğe (ipek böceğine) ipek dokutan Allah, aynı gaye için canlıların temel esası olan suya böyle bir anlayış ve kavrayışı vermesi akıldan uzak değildir.

Bu durum tecrübeyle sabit olduğuna göre, bunun Allah’ın insanlara göstermek istediği bir mucize olarak da telakki edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun