Şia kafir mi, Şia’ya kafir demeyen kafir olur mu?

Tarih: 29.07.2022 - 07:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeyhülislam Ebussuud Efendi Şia hakkında kâfir fetvası vermiş mi, ayrıca kâfir demeyen de kâfir olur demiş mi?
- Bu bilgi doğru mu?
"Şia bu akide üzerinde olduğu müddetçe tekfir olunur onları tekfir etmeyen de tekfir olunur. "
- Böyle bir şey var mı, duydunuz mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, genel olarak Şia’ya kâfir demek caiz değildir; kâfir demeyen de asla kâfir olmaz, aksine kâfir diyen kimse sorumlu olur.

Ebussuud Efendinin kâfir dediği kimseler, Kur'an ayetiyle sabit olan farzları inkâr edenlerdir. Örneğin Namazı inkâr edip namaz kılmamayı helal sayanlar, Ramazan orucunu inkâr edip tutmayanlar, içki içmenin haram olduğunu inkâr edip içki içmeyi helal kabul edenler gibi kimselerdir.

Örneğin Ebussuud Efendinin iki fetvası şöyledir:

“Aşıklar Müslüman mıdır, kâfir midir? el-Cevab: Namazın farziyyetine mu’tekid olmayub müstehillen terk etmekle ve bizüm namazımız kılınmış kâfirlerdir ve küfürlerinde şübhe eden dahi Müslim olmak ba’îddir." (Velî b. Yusuf, Mecmûatü’l-Fetâvâ, İst. Mft. Ktp. no: 178, vr. 222a)

"Bir tâife namaz kılmayıp ve şehr-i Ramazanın farziyetini inkâr edip, Ramazan ayı geldikte sâim olmayıp, ve su’al olundukta 'Biz fakirleriz, bize beş altı gün tutmak yeter.' deyip ve 'Hamr bağına biz timar ederiz, kendi elimiz emeğidir, bize helâldir.' deyip, istimrârî avretleri ile şurb-i hamr edip ve keferenin cemiyeti günü geldikte mezkûr günlere kefere gibi ri’âyet ve hürmet edip ve nice bunun gibi hılaf-i şer’ fi’illeri olsa, şer’an bu makûle tâifeye ve bunları Müslim i’tikad edip, ef’âl ü akvâllerine râzı olup, tehâlut olanlara şer’an ne lazım olur? el-Cevab: Kâfirler, katilleri mubahtır." (Velî b. Yusuf, a.g.e., vr. 222a)

Mesela, Allah’ı inkâr, eden, Peygamberimizin (asm) peygamberliğini kabul etmeyen bir kimseye “Bu kişi kâfir değil.” diyen, aynı inancı paylaşmış olacağından, İslam’dan çıkmış olur ve bunun böyle olduğunu bilmek ve gerektiğinde söylemek elbette imanın bir alameti ve gereğidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Azerbaycan'dan on iki soru: Sünni imama uymak, Şii imama uymak ...

Sünnilere göre kadere iman etmek, Şiilere göre ise imamete iman ...

İmamet konusunda Ehl-i sünnetin mi yoksa Şia'nın mı haklı olduğu ...

Şiiler cennet ehli midir? İlk üç halifeyi sevmemeleri nasıl ...

İmam Malik sahabilere sövenin kâfir olacağını söylemiş mi ...

Sahabeye küfretmek kişiyi dinden çıkarır mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun