Savaş anlaşma hükümleri sonradan bozulabilir mi?

Tarih: 10.07.2022 - 06:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizin şartları çok ağır diye bozduğu anlaşma var mıdır?
- Kur'an'da bildiğim kadarıyla anlaşma yaptığınızda anlaşmalarınıza uyun, diyor peki bir düşmanla anlaşma yapsak bu anlaşmanın şartları ağır olsa, ileride güçlenince bu anlaşmayı bozabilir miyiz Kuran veya hadis ne diyor bu konuda?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur'an-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde olgun müminlerin vasıfları sayılırken, onların ahde vefa gösterme özelliklerine işaret edilir. (bk. Müminûn 23/8; Mearic 70/32)

- Kur'an’da ahde vefa ile ilgili ayetlerde, kendileriyle yapılmış antlaşmaların hükümlerine riayet ettikleri müddetçe, Müslüman olmayan taraflara dahi verilen söz istikametinde uygulamada bulunulması emredilmektedir (bk. Tevbe 9/1, 4, 7)

- Hudeybiye antlaşmasının bazı maddeleri görünürde Müslümanların aleyhinde olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz (asm) bu sözleşmeye bağlı kalmıştır. (bk. İbn Sad, Tabakat, 2/75-78) Meşhur Ebu Cendel olayı da bunun delilidir:

Süheyl b. Amr ile Hz. Peygamber (asm) antlaşma konularını görüşüp yazılı metni imzaya hazır hale getirdikleri sırada, Mekke’de hapsedildiği yerden kaçan ve Süheyl’in de oğlu olan Ebu Cendel’in ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği görüldü. Bunun üzerine Süheyl, Hz. Peygamber’den antlaşma gereğince oğlunun iadesini istedi. Hz. Peygamber antlaşmanın henüz imzalanmadığını ve Ebu Cendel’in onun dışında tutulması gerektiğini söylediyse de Süheyl bunu kabul etmedi ve oğlu iade edilmediği takdirde antlaşmayı imzalamayacağını söyledi…

Müslümanları derin üzüntüye sevk eden ve “Yevmü Ebi Cendel” diye anılacak olan bu olaya çok üzülen Resûl-i Ekrem (asm), Ebu Cendel’i teskin etmeye çalıştı ve Kureyşliler ile yaptığı antlaşmaya sadık kalacağına dair Allah adına söz verdiğini belirterek ona sabır tavsiye etti; Cenab-ı Hakk’ın kendi durumunda olanlar için yakında bir çıkış yolu göstereceğini söyledi. (bk. Tabakat, a.g.y)

- Tirmizi’nin rivayet ettiği ve “sahih” dediği hadiste de Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Müslümanlar -bir helalı haram veya bir haramı helal etmediği sürece- yaptıkları antlaşmalarına bağlıdırlar.” (Tirmizi, Ahkam 17, h. no: 1352)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 93
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun