Peygamberimiz, sadece müdafaa savaşı mı yapmıştır?

Tarih: 07.06.2018 - 00:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Osmanlı ve Fetihler
- ​Hz. Peygamber (asm) devrinde yapılan savaşların hepsi, birer müdafaa savaşı olduğuna ve İslam'da zorlama olmadığına göre, ecdadımızın Slovakya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Ermenistan gibi ülkeleri fethetmesini ve bu ülkelerin hiçbirisinin İslamla alakası olmadığını, neye bağlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in savaşlarında hem müdafaa / savunma savaşları hem de savunma olmayan savaşlar vardır.

Savaşa izin veren ayetlerin de hepsi savunma savaşı ile ilgili değildir. (bk. Sarıcık, Murat, Hz. Peygamber'in Çağrısı, Medine Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2009, s. 54- 56)

- Mesela: Savunma savaşlarına örnek olarak Uhud savaşı ve Hendek gazasını misal verebiliriz. Bu savaşlarda düşman Medine'ye kadar gelmiş ve düşmana karşı savunma savaşları yapılmıştır.

- Diğer yandan; Bedir savaşı, Sevik gazası, Gatafan gazası, Reci vakası, Zâtu'r-Rika gazası, Bedru'l-Mev'id gazası, Beni Mustalık gazası, Beni Kurayza gazası, Kurata Gazası, Beni Lihyan seferi, Ğâbe gazası ve bütün seriyyeler, İs seferi, Dûmetü'l-Cendel gazası, Hz. Ali'nin Sa'd oğullarına gönderilmesi, Hudeybiye seferi, Hayber'in fethi, Fedek ve Vâdi'l-kurâ seferleri, Teyma seferi, Zâtu's- Selâsil seferi, Habat seferi, Mekke'nin fethi, Huneyn savaşı, Taif kuşatması, Tebük seferi gibi savaşlar savunma savaşlarına girmez.

- Dört Halife dönemindeki savaşlarda da benzer özellikler gösterir.

- Osmanlıların yaptığı seferlere de bu açıdan bakılmalıdır. Onlar da savunma seferleri yaptıkları gibi, doğrudan fetih seferleri de yapmışlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da bahsedilen savaşların hepsi savunma amaçlı mıdır ...
Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların nedenleri nelerdir ...
Osmanlı devletinde savaş esas mıydı, cihad anlayışı nasıldı ...
Müslümanlara ilk olarak ne zaman harp ve cihad izni verilmiştir ...
Cihadı, başkalarını zorla İslam'a sokma şeklinde anlatıyorlar. İslam ...
Din, cihad ve zorlama: İslam barış dini midir?
İslam dininde hangi durumlarda bir kavme veya ülkeye karşı savaş ...
Dinde zorlama yoktur deniliyor. Cihad da bir tür zorlama değil midir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun