Peygamberimiz (asv) Miraç'da Allah'ı nur olarak gördüğünü ifade etmesini nasıl anlamak gerekir?

Tarih: 21.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Ebu Zer’in “Rabbinizi gördünüz mü?” şeklindeki bir soruya, Efendimiz (a.s.m): “O bir Nur’dur, nasıl görebilirim ki...” şeklinde cevap vermiştir. Yani, O’nun mahiyeti bilinmez, o şekilde görülemez. Diğer bir rivayette  Efendimiz “Bir Nur gördüm.” demiştir.(bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, tefsiru sureti’n-Necm).

- Allah’ın bir çok isim ve sıfatları, insanlar için de kullanılır. Fakat gerçekte hiçbir benzer tarafı yoktur. Örneğin, Allah’ın ilmi var, kudreti var, merhameti var, iradesi var, insanların da bu özellikleri vardır. Fakat Allah’ın ezelî, ebedî, sermedî ve her şeyi kuşatıcı olan sıfatları ile, sonradan olmuş, zıtlarının müdahalesine uğramış, küçük bir alana hapsedilerek sınırlandırılmış cüzî sıfatları arasında -mahiyet itibariyle- hiçbir benzerlik bulunabilir mi?

“Allah’ın  benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.”(Şura, 42/11) mealindeki ayette, bu gerçeğe işaret edilmiştir.

Allah’ın nur ismi ve nur sıfatı da böyledir. O Nur’dur, fakat hiçbir nura benzemez, Diğer bütün nurlar onun tarafından yaratılmıştır. Allah, Alîmdir = her şeyi bilendir, ama bütün ilimlerin yaratıcısı da odur. Allah Semi'dir = her şeyi işitendir;  ama bütün işitmelerin yaratıcısı da odur. Allah vacibu’l-vücud’dur = aklen varlığı zorunlu olan ezelî bir varlıktır; ama bütün varlıkların yaratıcısı da odur. Bu misaller penceresinden hakikatin yüzüne bakabilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun