"Benim sünnetimi değiştirecek ilk kişi, Beni Ümeyye kabilesinden olacaktır." hadisiyle kimlerden haber veriliyor?

Tarih: 18.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir rivayette, Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

“Benim sünnetimi ilk değiştirecek olan, Beni Ümeyye’den bir kimsedir.” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 31062-63).

Buradaki "sünnet"ten maksat, Hz. Peygamberin (a.s.m) yoludur, ortaya koyduğu sıratı müstakimdir, orta yoldur, Kur’an’ın emir ve yasakları çerçevesinde şekillenen İslam yoludur.

Ayrıca, "Ümmetimin helaki, Kureyş'in sefihlerinin elleriyle olacak." (Buharî, Menâkıb, 25; Müsned, 2/288) hadisi de aynı konuya açıklık getirmektedir.

Bu rivayetlerde haber verilenler, Emevi Devleti'nin Yezid ve Velid gibi kötü idarecileridir. Peygamber Efendimiz'in (a.s.m) gelecekten verdiği haberlerden biri olarak aynen gerçekleşmiştir. (bk. Nursi, Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükteli İşaret)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz.Muaviye’nin oğlu Yezid hakkında nasıl düşünmeliyiz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun