Ontoloji nedir?

Tarih: 02.05.2020 - 14:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ontoloji, varlık felsefesidir. Bu felsefe, varlığın sebepleri ve temel esasları üzerinde durur. Var olanın bilinmesini konu edinir.

Varlık felsefesinin en büyük gerçeği vacibü'l-vücud olan Allah’ın varlığıdır, O’nun tanınması ve bilinmesidir.

Allah’ın kudreti zatındandır. Sıfat zatından olunca zıddı onun içine giremez. Zıddı onun içine giremediği için, o sıfatta mertebelenme ve derecelenme olmaz. Mertebelenme olmadığı için, Allah’ın kudretine göre yaratmada az-çok, küçük-büyük fark etmez.

Bir varlığın veya bir şeyin bilinmesi onun tarifiyle mümkündür. Bütün bilimlerin temelini tarifler teşkil eder. Tarifler bir takım kurallara göre yapılır. Matematikte de doğruluğu sorgulanmadan kabul edilen bazı gerçekler vardır ve bunlara "aksiyom" adı verilir. Aksiyomların doğruluğu tartışılmaz ve olduğu gibi kabul edilir. Meselâ, “sonsuz “ ve “sıfır” matematikte birer kabuldür. Matematikte bütün tarif ve problemler bu kabuller üzerine bina edilir. Eğer bunlar sorgulanır ve olduğu gibi kabul edilmezlerse, o zaman matematikte işlem yapmak mümkün olmaz.

İşte en yüksek ve en dakik ilim iman ilmidir ve en geniş ve nurani fen ise, "marifetullah"tır. Yani, her şeyin yaratıcısı, ilim, irade ve kudret gibi sonsuz sıfatları olan Allah’ın bilinmesidir.

Her şeyin bir tarifi olduğu gibi, elbette Allah’ın da bir tarifi olmalıdır. Bu tarif öyle doğru bir şekilde yapılmalıdır ki, “efradına cami, ağyarına mani” olmalıdır. Yani, bu yapılan tarif ile anlamaya çalıştığımız zatın, diğer bütün varlıklardan ayrı, kendisine has özellikleri ve sıfatlarının yanında, başka varlıkların sıfatlarıyla karıştırılmayacak şekilde ortaya konması gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun